Først i maj mødtes omkring 35 repræsentanter fra forskellige institutioner, turisterhverv samt Fredensborg, Gribskov og Hillerød kommuner til en parforcejagt-boot camp arrangeret af VisitNordsjælland.

Dette har været muligt takket været vækstmidler fra Regions Hovedstadens Vækstforum.

Sidste år blev Nordsjællands parforcejagtlandskab optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Temaet for dagen var at bringe idéer og gensidig inspiration på banen, så kommuner, interessenter og turistvirksomheder sammen kan udvikle og synliggøre området med attraktive oplevelser.

Øg turismen med 26 %
-UNESCO Verdensarvs-steder er med til at fortælle verdenshistorie. Det er must-sees, siger Mette Mechlenborg, dagens facilitator, som lagde ud med et oplæg om betydningen af, at blive optaget på UNESCO-Verdensarvlisten.

Mette Mechlenborg er forsker på Aalborg Universitet ved center for boligforskning og har blandt andet en baggrund som projektchef i konsulentfirmaet Dansk Bygningsarv.

-Skal man forstå verden, er der nogle steder, man bør se, fortsætter hun. Det lille ord ”bør” betyder, at man til en vis grad også er nødt til at motivere gæsterne til at komme. En UNESCO-status vil nemlig ikke automatisk generere mere turisme eller anden økonomisk vækst. Mette Mechlenborg understreger, at man maksimalt kan forvente 3 % flere turister, hvis man ikke laver nogle tiltag.

Til gengæld er der potentiale for at øge turismen med op til 26 % eller mere, hvis man tænker i en stor tværgående indsats.

Turisterne kan ikke se skoven for bare træer
En af udfordringerne ved at have et landskab som destination er, at det dækker et stort område, som ikke sådan lige er til at overskue. For hvor er den flotte natur egentlig henne? Og hvor starter og slutter verdensarven?

Turister ønsker at blive guidet hen til de steder, hvor man kan tage gode billeder. Dette kan i første omgang løses ved at markere det særligt bemærkelsesværdige landskab med skilte eller et fysisk sted, som turisterne kan kode ind på GPS’en og køre hen til.

Netop skiltning af parforcejagt-landskabet er allerede sat i værk – et samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland og kommunerne.

Drik meget kaffe og ”keep it simple”
Et godt eksempel på et sted i Danmark, som har formået at skabe en attraktiv landskabsdestination er Geopark Odsherred. I 2014 blev hele Odsherred Kommune optaget i UNESCO’s globale netværk for geoparker, som den første af sin art i Danmark.

-Drik kaffe. Meget kaffe, siger direktør for VisitOdsherred og Geopark Odsherred, Hans-Jørgen Olsen. Det kræver mange kaffemøder med potentielle aktører og interessenter for at få dem med på idéen om at bidrage til at skabe en god turistdestination.

Som Mette Mechlenborg har nævnt, kan det tage 25 år at opbygge en stærk turistdestination.

Ifølge Hans-Jørgen Olsen er nøglen til succes at etablere gode lokale partnerskaber. Derudover gælder det om at skabe tilknyttede simple produkter. Produkterne skal være let tilgængelige, ikke for dyre ­og hvis det er guidede ture, skal de ikke tage for lang tid.

Parforcejagt-landskabernes fremtid i Kongernes Nordsjælland
Hvordan kommer vi videre med at gøre parforcejagtlandskaberne til en bæredygtig og attraktiv turist-oplevelse? En af de vigtige opgaver handler om at indkredse den brede fortælling, som stedet skriver sig ind i. Hvad er det for en interessant historie om verden, som gæsten skal opleve og kunne fortælle videre?

Spørger man deltagerne er der enighed om, at det er motiverende, at der er bred opbakning til at udvikle området. Som Anders Kring Mortensen, site manager, Parforcejagtlandskaber i Nordsjælland og tilknyttet Jagt-og Skovbrugsmuseet i Hørsholm siger:
-Parforcebootcampen har givet mig mange rigtig gode input, og vi skal udvikle idéerne yderligere.”

Bettina Kampmann, som er projektchef med ansvar for kyst, by og natur i VisitNordsjælland, ser også frem til at tage del i den videre proces:
-Den idéudvikling, som vi har indledt med bootcampen, skal kommuner, turistaktører og øvrige interessenter nu bygge videre på.