Det er prisværdigt, at regeringen vil lette flygtninges adgang til arbejdsmarkedet. 
Danmark bør strække sig langt for at hjælpe og støtte krigsflygtninge.


Så længe det ikke påvirker de ledige herhjemme er det en god ide, at lade dem deltage aktivt i det danske samfund – men det må aldrig ske på bekostning af børns sikkerhed.

I et svar til Dansk Folkeparti åbner kulturminister Bertel Haarder op for en justering af kravet om en børneattest, når kommunerne ønsker at sende flygtninge i praktikophold i børneinstitutioner. Ministerens udmelding kommer på baggrund af Rigspolitiets besvær med at indhente den nødvendige information fra flygtningenes krigshærgede hjemland.

Hos DUI – LEG og VIRKE har vi forståelse for politiets og kommunernes udfordringer, men hensynet til disse må aldrig gå forud for børnenes sikkerhed. Kan der af den ene eller anden grund ikke fremskaffes en tilfredsstillende børneattest, bør den pågældende anvises et egnet job andetsteds.

Forbundsformand Stig Møller udtaler:

– Børneattesten er et fantastisk redskab i kampen mod misbrug af børn. Derfor er vi meget imod enhver form for svækkelse af ordningen. Hvis politiet ikke har mulighed for at afklare, hvorvidt en flygtning tidligere er dømt for misbrug af børn, bør barnets tarv altid komme i første række.

– Kravet om en ren børneattest bør og skal være et ufravigeligt krav til alle der arbejder med børn og unge. At åbne op for undtagelser, justeringer og særtilfælde vil underminere hele den ordning, vi har kæmpet så hårdt for. Vi opfordrer på det kraftigste ministeren til at genoverveje løsningsforslaget.

DUI – LEG og VIRKE indførte som den første organisation i Danmark fuld implementering af ordningen, og indhenter børneattester på samtlige frivillige og medarbejdere.