Som middel imod de frygtede højresvingsulykker er der i mange lyskryds indført tilbagetrukne stoplinier, der skal sikre at de svingende bilister nemmere ser de ligeudkørende cyklister.

Men hvis stoplinierne ikke respekteres, forsvinder sikkerheden, siger Dansk Fodgænger Forbund, som i denne uge har lavet en optælling, der viste at 14 % af de stoppende bilister overtrådte stoplinierne med mindst en halv vognlængde.

- Det er ikke rimeligt at så mange overtræder de tilbagetrukne stoplinier, og derved bringer de lette trafikanter i fare, siger Mikael le Dous,

formand for Fodgængerforbundet. - Vi har kæmpet så længe og kraftigt for at komme de modbydelige højresvingsulykker til livs, og også fundet løsninger der tilsyneladende virker, og så er det træls at så stor en del af bilisterne ikke respekterer disse løsninger.

Især gør det ondt at se når bybusser og lastvogne overskrider stoplinierne. Det er jo navnlig med disse køretøjer, at højresvingsulykkerne får dødelig udgang.

- Vi mener, at årsagen til at der sker så mange overtrædelser, skal findes i at politiet ikke mere er synlige i bytrafikken, og i alle tilfælde er på vej et sted hen hvor der er vigtigere at være. Derved får alle de "små" overtrædelser i trafikken ikke konsekvens for trafikanterne, hverken bilister, cyklister eller fodgængere, og vi må blot vente på at nogen kommer alvorligt til skade, mener Mikael le Dous.

Optællingen blev udført i uge 21 ved 6 lyskryds med lokaltrafik i Helsingør, og omfattede 179 stoppende køretøjer. Heraf overtrådte 25 køretøjer de tilbagetrukne stoplinier med mindst en halv vognlængde. Hvert lyskryds blev observeret i 10 minutter, på hverdage mellem kl. 14 og 15. Overtrædelserne varierede for de enkelte lyskryds fra 8 til 25 %.