For første gang i over 100 år har havørne bygget rede og lagt æg i Gribskov - Sjællands største skov. Havørnens rede er bygget i et cirka 20 meter højt grantræ i den nordligste del af Gribskov nær en skovsump med mange ænder og andre fugle.

Området omkring reden er nu spærret af for at sikre den sky rovfugl ro, mens den ruger. Med en god kikkert er det dog muligt at få et godt kig til reden fra en skovvej 300 meter fra reden.

- Havørnen er en meget sky fugl, der flygter ved synet af mennesker på flere hundrede meters afstand. Det er derfor meget vigtigt, at publikum respekterer afspærringen omkring reden og bliver på skovvejen, siger skovfoged Jens Ole Andersen fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Æggene i reden risikerer at blive kolde og golde eller spist af krager, hvis havørnen bliver skræmt væk fra reden i længere tid. Oplever havørnen derimod, at der er ro omkring reden, er der en stor chance for, at parret vender tilbage år efter år for at yngle det samme sted.

Havørneparret har formentlig opholdt sig i Gribskov i flere år, men det er første gang, at de har bygget rede og lagt æg.