Både parkerede biler, uklippede hække, affald og byggevarer snylter ulovligt på fortovet, men de værste parasitter er cyklister, mener Fodgængerforbundet.

Fortovet er beregnet til at skabe tryghed og sikkerhed for trafikkens svageste deltagere, fodgængerne, som tæller både de yngste og de ældste trafikanter.

Desværre er der flere grupper, som gerne rager til sig uberettiget af fortovet, for deres egen bekvemmelighed, og de værste parasitter er cyklister, mener Dansk Fodgænger Forbund.

- Der har desværre udviklet sig en gruppe af cyklister, som ikke vil kende forskel på dit og mit, og disse cyklister skaber en hel del utryghed for fodgængerne, når de kommer cyklende på fortovet, hvor de jo intet har at gøre.

Hvis de vil bruge fortovet, må de stå af og trække cyklen, siger landsformand Mikael le Dous. -Det er forkasteligt at en gruppe lovløse cyklister vælger at intimidere de svageste trafikanter for deres egen bekvemmeligheds skyld.

-For bare nogle få år tilbage var disse fortovs-parasitter kun at finde blandt folk som stod lidt uden for samfundet, men i dag er det ikke usædvanligt at se tilsyneladende velfungerende familier sammen snylte på fortovet, hvor fx moder-parasitten lærer sit afkom hvorledes man cyklende rager til sig af andres sparsomme faciliteter i trafikken.

-Denne ulovlige, generende og farlige adfærd kan hurtigt udvikle sig, hvis der ikke gøres noget for at håndhæve loven. Desværre har problemet indtil nu ikke haft ordensmagtens store interesse, men det kommer måske i takt med at cyklisternes farlige adfærd fører til flere alvorlige ulykker, når en hel generation unge vokser op med forventningen om at farlig og ulovlig adfærd i trafikken ikke får konsekvenser, advarer Mikael le Dous.