I december hygger vi med kalenderlys, adventskranse og juledekorationer.

Levende lys er flotte og fascinerende – især for små børn.

Derfor opfordrer Børneulykkesfonden og Københavns Brandvæsen forældre med små børn til at være ekstra opmærksomme på julens brandfarer, når vintermørket skal lyses op med stearinlys.

Tændte stearinlys er en hyppig årsag til brand i juletiden, det ved man i Københavns Brandvæsen, som flere gange har oplevet at blive kaldt ud til alvorlige brande, der skyldes små børns leg med ild. Derfor opfordrer Børneulykkesfonden og Københavns Brandvæsen forældre til at tage brandfaren i julen alvorligt.

”Det er hyggeligt med levende lys i juletiden, og man kan helt glemme, at tændte stearinlys også betyder, at der er større fare for, at der kan gå ild i noget. Levende lys bør altid være under opsyn, og hvis der er små børn til stede, bør man sikre sig, at lysene er uden for deres rækkevidde. Det betyder, at man skal være opmærksom på, at der ikke er stole, skamler eller andet, som de kan kravle op på for at få fat i lyset,” forklarer brandinspektør Marcello Francati i Københavns Brandvæsen, som samtidig minder om, at det er vigtigt at have installeret en røgalarm, hvis uheldet skulle være ude.

Forældre lader små børn bruge tændstikker og lightere
Opfordringen fra Børneulykkesfonden og Københavns Brandvæsen skal ses i lyset af, at de seneste undersøgelser fra Børneulykkesfonden viser, at hvert tiende barn (10 pct.) i alderen 3-5 år selv får lov til at håndtere tændstikker og lightere, mens 2 ud af 3 (67 pct.) børn i samme aldersgruppe ikke ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår brand i hjemmet .

”Små børn bør ikke håndtere ild på egen hånd, men de må gerne være med til at tænde op, da man derved kan lære sine børn om, at det er normalt at være fascineret af ild, men at brug af ild altid skal foregå sammen med en voksen,” siger Henriette Madsen, leder af Børneulykkesfonden.

Hun anbefaler, at man følger Børneulykkesfonden og Københavns Brandvæsens fem gode råd til en brandsikker jul samt lærer sine børn at have respekt for de fascinerende flammer.

”Optænding af stearinlys i juletiden giver en god anledning til at tale med sine børn om, hvorfor ild kan være farlig, og hvad man skal gøre, hvis det brænder. Pas på med at skælde ud og opstille skræmmebilleder. Prøv i stedet at give dit barn en naturlig respekt for at omgås ild,” siger Henriette Madsen, leder af Børneulykkesfonden.

Kampagne lærer brandsikkerhed blandt børnehavebørn
For at udbrede viden om brandsikkerhed blandt de 3-5 årige lancerede Københavns Brandvæsen og Børneulykkesfonden sidste år kampagnen ”Glød og Flamme”. Alle institutioner i hele landet kan tilmelde sig kampagnen, som blandt andet inkluderer et læringssæt med plancher og lege. Læringssættet indgår naturligt i de pædagogiske læringsplaner, som børnehaver skal følge, og gennem samtaleemner, aktiviteter og lege skal børnene lære, hvordan man omgås ild og hvad man gør i tilfælde af ildebrand.

Man kan læse mere på www.glodogflamme.dk


5 gode råd til en brandsikker jul
• Gå ikke fra et rum med tændte stearinlys og stil aldrig levende lys i vindueskarmen, når vinduet er åbent.
• Lad ikke lyset i juledekorationen brænde for langt ned og placer lysene med god afstand til brændbart pynt og bånd.
• Giv din juledekoration en behandling med brandimprægneringsvæske og undgå, at der går ild i den.
• Sørg for at have vand parat til at slukke med. En vandkande med spreder eller en blomsterforstøver er effektiv.
• Julen er et godt tidspunkt at tjekke husets røgalarmer.

Det skal dit barn kunne:
• Børn skal redde sig selv først, hvis det brænder
• Børn skal tilkalde en voksen, hvis det brænder
• Børn skal stole på, at voksne vil hjælpe, og ikke straffe, i tilfælde af brand
• Børn skal have kendskab til at ringe 1-1-2
• Børn skal være forsigtige ved brand frem for at påtage sig helterollen
• Børn skal vide, at ild kun må tændes sammen med voksne
• Børn skal vide, at det er acceptabelt og normalt at være fascineret af ild, men at brug af ild kun må foregå sammen med voksne


Resultater af undersøgelse
• Hvert tiende barn (10 pct.) i alderen 3-5 år får lov til selv at håndtere tændstikker og lightere. Det samme gælder for hvert tredje barn (37 pct.) i alderen 6-9 år.

• 2 ud af 3 (67 pct.) danske børn i alderen 3-5 år ved ikke, hvad de skal gøre, hvis der opstår brand i hjemmet. Det er mere end dobbelt så mange som det totale gennemsnit for aldersgruppen 3-17 år (30 pct.).

• 17 pct. af danske forælder har ikke røgalarm i sit hjem.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1050 CAWI-interview med danske forældre i alderen 18-65 år, som har børn i alderen 0-17 år, i perioden 8. - 19. april 2014.