En ny buslinje skal styrke busbetjeningen på tværs af Nordsjælland
Fremover bliver det lettere og hurtigere at komme fra Øresundskysten og til Hillerød.

Det sker, når den nye buslinje 375R begynder at køre på strækningen Rungsted Kyst Station – Hørsholm Midtpunkt – Fredensborg Rådhus – Karlebo – Hillerød Station.


Bag den nye buslinje står Fredensborg, Hillerød og Hørsholm kommuner, som har ønsket at styrke forbindelsen mellem Kokkedal, Hørsholm og de mange ungdomsuddannelser, Regionsgården samt det nuværende og det kommende sygehus i Hillerød.


Linjen er blevet til ved en sammenlægning af de nuværende linjer 377 og 382E, og linjen op-graderes til R-net frekvens. Det betyder, at bussen kører to gange i timen på hverdage mel-lem klokken 06-20 og har timedrift i aftentimerne og weekenden. Sammen med lokalbaner og S-tog, der betjener Hillerød, giver den nye buslinje en stærk trafikbetjening, som er med til at gøre den kollektive trafik på tværs af Nordsjælland endnu mere attraktiv.


I forbindelse med sammenlægningen af de to linjer betyder det, at borgere der tidligere har benyttet bus 377 ved stoppestederne langs Holmegårdsvej, Brønsholmgårdsvej og fra Kokkedal Station – i stedet skal benytte linjerne 150S, 353 og 354 for at komme til stoppeste-derne ved Fredensborg Rådhus. Herfra kan der skiftes til den nye buslinje 375R. Samtidigt er Fredensborg Kommune ved at opgradere stoppestederne ved Fredensborg Rådhus, hvor der vil være særligt fokus på at forbedre parkeringsmulighederne for cyklister.


”Med den nye buslinje 375R sikrer vi bedre transportmuligheder for borgerne i Fredensborg Kommune – ikke mindst for dem, der pendler ud af kommunen – fx til ungdomsuddannelser eller arbejde i Hillerød. Samtidig stiger frekvensen af afgange i dagstimerne – så pendlerne kan se frem til en forbedret service og mere fleksibilitet”, siger Lars Simonsen, formand for Plan-, Klima- og Miljøudvalget, der også fremhæver, at borgerne i landsbyen Karlebo får flere afgange med den nye bus.


Den nye busforbindelse markeres med uddeling af croissanter til passagererne ved rutens tre store knudepunkter; Hillerød Station, Fredensborg Rådhus og Hørsholm Midtpunkt mandag den 15. december klokken 07-09.


Flere informationer om den nye buslinjes køreplan og stoppesteder kan findes på www.movi-atrafik.dk eller fås ved kontakt til Movias Kundecenter på telefon 3613 1415.