Borgmestrene fra Fredensborg, Allerød, Egedal, Furesø og Hillerød har sammen med foreningen Nej til Ring 5 netop sendt et fælles brev til miljøminister Kirsten Brosbøl, hvori de opfordrer til et møde om at ophæve og/eller indskrænke den transportkorridor, der siden 1970’erne har været reserveret som et 1 km bredt bælte til motorvej, jernbane og forsyningsledninger tværs gennem Nordsjælland.

Transportkorridoren har de sidste 40 år alene været anvendt til forsyningsledninger, men man har også foreslået den som en mulig placering for en ny Ring 5-forbindelse mellem Helsingør og Køge – en forbindelse, som dog ikke har mødt den store politiske accept i debatten de senere år. Dels fordi en Ring 5 ikke vil løse trafikproblemerne i Nordsjælland, dels fordi korridoren går gennem adskillige yderst værdifulde naturområder, der siden 1970’erne er blevet fredet.

Korridoren går eksempelvis gennem Kirkelte og parforce-skoven Store Dyrehave og rammer også Natura 2000-beskyttede områder ved Mølleådalen, der i dag tjener som et helt unikt og naturrigt åndehul for nordsjællandske borgere og blandt andet omfatter store skovarealer, naturparker, moser, enge og søerne Buresø, Bastrup, Farum, Furesøen samt Lyngby sø.

Mølleådalen er tillige levested for adskillige sjældne og truede dyrearter.
Omkring 20 gamle landsbymiljøer vil desuden blive hårdt ramt af en eventuel udnyttelse af korridoren.
Det har været og er stadig meget svært for borgere at sælge ejendomme, der ligger i transportkorridoren, fordi det – efter 40 år – stadig er så uvist, hvad korridorreservationen eventuelt kan medføre.

Borgmestrene ønsker derfor at få gjort op med transportkorridoren og drøfte mulighederne for at indskrænke korridorens areal og anvendelsesmuligheder – hvis det da ikke er muligt at ophæve den helt. Det er alt for stor en belastning for kommunernes udvikling – og for borgernes muligheder for at udvikle og udbygge deres nærmiljøer.