På den årlige generalforsamling i Radio støtteforeningen  LYDEN 27. februar 2014 aflagde formanden Ole Holde beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

Radiostøtteforeningen har også i 2013 primært haft sine aktiviteter i skikkelse af Fredensborg Jazzklub, som med stor succes foregår i Fredensborghusenes festsal.

Du kan altid læse om arrangementerne, som fortsætter i 2014, på www.humleborg.dk under jazzklubben.

Jazzklubben har netop indgået en aftale med Scandlines (Helsingør-Helsingborg) om at lave onsdag-jazzarrangementer på Øresund.

Bestyrelsen håber dermed at kunne tilbyde endnu mere jazz i Nordsjælland.

Læs mere om dette på

http://www.scandlines.dk/spise/oresund/events-paa-hamlet-og-tycho-brahe

Generalforsamlingen har uændret sammensat bestyrelsen således:

Ole Holde, formand (valgt til 2015)

Lone Holde, kasserer (valgt til 2016)

John Macko, bestyrelsesmedlem (valgt til 2016)

Poul Blæsbjerg, bestyrelsesmedlem (valgt til 2015)

Karin Macko, bestyrelsesmedlem (valgt til 2015)

B. Jørgen Jensen, revisor (valgt til 2015)


Kontingentet er uændret 50,- kr. for enkeltpersoner og 80,- kr. for par / husstand. Foreninger m.v. betaler 250,- kr. Kontingentet er gældende frem til 1. april 2015.

Kontingentet kan indbetales i enhver afdeling af Nordea, eller betal direkte via netbank (kontonummer 2274 0721 761894).

Husk at anføre navn og medlemsnummer når du betaler.

Betalingsfristen er fastsat til 1. april 2014.