De ansatte i kommunes borgerservice lykkes med at løse langt flere opgaver over telefon og mail, end mange havde frygtet, da coronavirussen lukkede rådhuset og sendte mange medarbejdere på hjemmearbejde. Man sender blot en mail via e-Boks eller ringer på kommunens hovednummer, så sidder medarbejderne klar til at hjælpe borgerne videre, fortæller teamleder i Borgerservice Uffe Rask Mikkelsen.

Send allerhelst en mail til os via e-Boks - eller ring på kommunens hovednummer – så finder vi ud af langt det meste. Det er den klare konklusion efter ni ugers fysisk nedlukning af Borgerservice på rådhuset.

”Vi bruger e-Boks og telefon langt mere end før nedlukningen. Det fungerer generelt rigtig godt – og bedre end vi havde frygtet, når vi ikke længere kan møde borgerne face-to-face”, fortæller Uffe Rask Mikkelsen, som er teamleder i Borgerservice på rådhuset, og uddyber:

”På en normal dag arbejder ca. 22 ud af 26 medarbejdere i Borgerservice hjemme. Her kan de nemt koble sig på vores it-systemer, læse post, ordne sager og ringe op til de borgere, som henvender sig til os.
Vi anbefaler, at borgerne så vidt muligt henvender sig til kommunen på mail via e-Boks, da telefonopkald kan være vanskeligt for mine medarbejdere at omstille til ansatte i andre afdelinger, som også arbejder hjemmefra”.

Via telefon og e-Boks kan antallet af fysiske fremmøder derfor begrænses til meget få situationer, fx udstedelse af Nem-ID og midlertidige kørekort. Enkelte borgere har også brug for at få nyt pas, det kan fx være dem, som udsendes af organisationen Læger uden Grænser. Men ellers er antallet af udstedte pas i sagens natur dykket drastisk. Dermed er der blevet tid i overskud til, at to af medarbejderne i Borgerservice midlertidigt arbejder i en 0. klasse og er plejecenter, hvor de hjælper de andre ansatte med især hygiejneopgaver.

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen glæder sig over, at det i så høj grad lykkes for rådhusets hjemsendte medarbejdere at løse deres opgaver fra hjemmet:
”Det er bestemt ikke optimale vilkår for arbejdet, men vores medarbejdere lykkedes lynhurtigt med at omstille sig til bl.a. virtuelle møder fra deres hjem. Derfor har vi kun oplevet en meget begrænset ændring i den service, vi skal give borgerne i fx jobcenteret og Borgerservice. Samtidig har der været stor vilje hos de ansatte, som midlertidigt har tid i overskud, til at træde til med hjælp til deres kolleger på fx plejecentrene. Det tyder på en rigtig god korpsånd, som jeg kun kan være stolt af. Derfor er jeg også trist over, at jeg kan møde den opfattelse, at de hjemsendte medarbejdere på rådhuset ikke laver noget. Det er helt forkert”.

Og på rådhuset er der uændret en særlig ånd omkring én bestemt begivehed for borgerne:
”Der en jo fortsat én særlig situation, hvor vi heldigvis altid skal møde borgerne. Det er ved vielserne – og dem er der også kommet en del flere af, fordi mange vælger at udsætte kirkebryllupperne i disse måneder og ønsker at blive viet på rådhuset for at få det juridiske på plads allerede nu”, slutter Uffe Rask Mikkelsen.