Der er stadig bilister, som kører alt for stærkt på vejene. Derfor er kommunen med i ny kampagne. Mange af kommunens borgere er utrygge, fordi nogle biler kører for stærkt i deres lokalområde. Og utrygheden er desværre ikke uden grund, da for høj fart stadig er en afgørende faktor i knap halvdelen af dødsulykkerne i trafikken herhjemme.

Nordsjællands Politi målte i 2019 1.660 overtrædelser af fartgrænsen på vejene i Fredensborg Kommune. Derfor deltager kommunen også i Rådet for Sikker Trafiks fartkampagne ”Sænk farten”, hvor 74 plakater bliver sat op på kommunes veje.

Og plakaterne virker: I en ny undersøgelse svarer 63 procent af de bilister, som kørte for stærkt, da de så en Sænk Farten-plakat, at de satte hastigheden ned, da de kørte forbi plakaten. Med andre ord er plakater et effektivt middel til at sænke hastigheden.

Men plakater gør det ikke alene. Derfor arbejdes der også lige nu med flere tiltag, som skal få bilisterne til at slippe speederen, forklarer formanden for Infrastruktur- og Teknikudvalget Flemming Rømer:
”Vi er i gang med flere projekter der skal øge trafiksikkerheden i kommunen. Blandt andet omkring Kirkeltevej og landområdet omkring Veksebo, Søholm, Toelt og Langerød, hvor vi arbejder på at få bilisterne til at sænke farten og gøre områderne mindre attraktive for gennemkørende trafik. Det sker blandt andet ved etablering af bump og vejindsnævringer”.