I sagen om brud på tavshedspligten medvirker Venstres byrådsgruppe gerne til, at sagen kan blive fuldt belyst udtaler Lars Søndergaard, der er gruppeformand i Venstre.

af:Bo Hilsted

Byrådsmedlem(S)

Hanne Ber: SF er med i budgettet i år, fordi det i det mindste ikke er børnefjendsk som sidste år, hvor flertallet sparede 26 mio. kr. på børneområdet over 4 år.

Flemming Rømer, DF: Vi har igen i år et bredt budgetforlig,lidt bredere end sidste nu er vi 25 ud af 27 der har vist ansvar og står bag budgettet. Vi har alle slugt kameler så vi kunne få enderne til at nå sammen, dette vil jeg gerne takke de andre partier for.

Målet er at flygtninge hurtigt får et fast job eller kommer i gang med en uddannelse. Og det lykkes så godt i Fredensborg Kommune, at andre kommuner nu lader sig inspirere af metoden. ”Vores metoden er i princippet ganske enkel”, siger Thomas Elgaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Byrådet i Fredensborg har onsdag i denne uge, sendt et brev vedrørende modulvogntog gennem Fredebog by, til Transportministeren, samt trafikordførerne fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Søndag d. 5. juni 2016 i haven ved Nivaagaard, Gl. Strandvaj 2, 2990 Nivå

I samarbejde med Det Konservative Folkeparti i Hørsholm Kommune

SF foreslår at Fredensborg kommune skal beslutte at undgå at handle, samarbejde og indgå kontrakter eller investere i firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

Sundheds- og Ældreministeriet har netop tildelt Fredensborg Kommune 7,4 mio. kr. til 23 konkrete initiativer til en mere værdig ældrepleje. Pengene stammer fra den såkaldte ”Værdighedspulje” på 1 mia. kr., som kom på finansloven for i år.


Fredensborg Byråd har nu indledt arbejdet frem mod vedtagelsen af kommunens budget for 2017-20.

Socialdemokraterne i Fredensborgkredsen er yderst skuffet over Pernille Schnoors valg om at overgå til Alternativet.


Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde besøgte mandag demenscafeen i Fredensborg Kommune. Det skete som led i regeringens arbejde med at formulere en national handlingsplan på demensområdet.

Handicaprådet har netop udgivet sin årsrapport for 2015.

Rådet har i løbet af året arbejdet med et stort antal politiske sager med betydning for borgere med handicap.

Rådet fortsætter indsatsen i 2016.