Byrådet indleder ultimo august forhandlingerne om kommunens budget for 2019 og inviterer i den forbindelse alle interesserede til møde om kommunens budget og økonomi.

Venstre i Fredensborg Kommune har udsendt en pressemeddelelse med Orientering fra Fredensborg Kommunes budgetseminar, der blev holdt den 20. april 2018. Her i skriver de: - På nuværende tidspunkt kan man ikke give et sikkert bud på indtægterne fra skat, tilskud og udligning, da økonomiaftalen i juni mellem regeringen og KL typisk giver betydelige ændringer af indtægtsprognoserne.

På sit første budgetseminar den 20. april indledte det nye byråd forberedelserne af kommunens budget for 2019. Kommunens økonomi er sund og forberedt til store investeringer, men regeringens manglende ændring af udligningsordningen koster Fredensborg Kommune dyrt.

Det blev en fuldstændig udramatisk opstillingsgeneralforsamling på Fredensborg Rådhus, da Socialdemokratiet valgte ny Folketingskandidat. Marcus Guldager tog som den første ordet og sagde til de mange fremmødte, at han trak sit kandidatur og pegede på Per Frost som kredsens kandidat.

Færre borgere søger kontanthjælp efter en tidlig samtale på rådhuset, hvor der er fokus på, hvordan man får job fremfor forsørgelse. En gevinst for alle, siger udvalgsformand Lars Søndergaard. Fra januar 2017 til januar 2018 faldt antallet af borgere på kontanthjælp med 68 til i alt 410.

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har på en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling søndag d. 8. april peget på Per Frost Henriksen som ny folketingskandidat. Partiet indstiller enstemmigt Per Frost Henriksen som Fredensborgkredsens folketingskandidat.

Torsdag den 27. februar 2018 afholdte Venstre i Fredensborg generalforsamling.

Jette Hansen blev genvalgt som formand.

Radio Humleborgs podcastredaktionen har talt med formand for Plan, Miljø og Klimaudvalg i Fredensborg Kommune, Lars Simonsen fra Det Radikale Venstre. Han fortæller om den seneste udvikling og den kommende proces med Fredensborg Byudvikling og status på sagen om hvad som sker i "Dalen" Lyt til interviewet her.

Fredensborg Kommune justerer den administrative organisation, så den blandt andet matcher de store krav, som følger med kommunens ambitiøse skoleudviklingsprojekt.

Lyt med på lokalradioens podcast, hvor borgmester Thomas Lykke Pedersen fortæller om hvad der venter af opgaver i 2018 i Fredensborg Kommune og lidt om hvordan han oplevede valgkampen. Vi høre også om hvordan der tages hånd om nye byrødder.

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har på en velbesøgt generalforsamling søndag valgt nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny formand. Den tidligere formand Benn Gandløse Vestergaard valgte at træde tilbage som formand grundet hensyn til familie- og arbejdslivet. I stedet har partiforeningen valgt Vivian Johnsen til ny formand.

På sit først møde den 10. januar besluttede Infrastruktur- og Teknikudvalget, at de nuværende skilte med forbud mod knallertkørsel på stier i Nivå og Kokkedal skal forblive, hvor de er. 

Tirsdag aften fordelte det nye og kommende byråd pladserne i de politiske udvalg, ved den lejlighed holdt borgmester Thomas Lykke Pedersen en tale til det nye byråd. Den kan læses her.