Fredensborg Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg II har allerede båret frugt: Ny lovgivning inspireret af forsøget skal give alle kommuner bedre mulighed for at tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats.

Hvad handler det om - det der SFO i Fredensborg Kommune? Formand for Børne og Skoleudvalget Per Frost Henriksen forklarer i interview til Radio Humleborg,  hvad det går ud på og hvad forskellen er. 

Tidligere i år besluttede kulturudvalget i Fredensborg Kommune at støtte et initiativ til Sangcenter Nordsjælland, det skete ved at yde et årligt driftstilskud på 125.000 kr. Desuden har sangcentret modtaget 60.000 kr. af Fredensborg Provsti til en opstart. 

Budgetforlig – tale Venstre gruppeformand v/Lars Søndergaard

De offentlge udgifter skal holde sig inden for regeringens udgiftsramme, derfor bliver man nød til at vælge at sparer på visse serviceområder, sådan forklarer Hans Nissen overfor Radio Humleborg årsagen til de besparelser som der er udsigt til i kommunens budget for de kommende år.

Budgetforlig 2019-2022 har fået titlen "Med velfærd og stabilitet" Budgetforlig indgået mellem partierne: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

Er enigt byråd har vedtaget kommunens første fælles arbejdsgrundlag, som skal understøtte den strategiske udvikling af kommunen de kommende år. Otte tværgående pejlemærker der sammen sætter retningen mod ét fælles mål. 

Hvad skal Danmark kæmpe for i Parlamentet?
KulturStationen i Humlebæk Centeret ligger lokaler til når der tirsdag den 4. september er EU-debat mellem Troels Stru Schmidt fra SF og Alexander Bjørn Jensen fra Rad.V. 

Byrådet indleder ultimo august forhandlingerne om kommunens budget for 2019 og inviterer i den forbindelse alle interesserede til møde om kommunens budget og økonomi.

Venstre i Fredensborg Kommune har udsendt en pressemeddelelse med Orientering fra Fredensborg Kommunes budgetseminar, der blev holdt den 20. april 2018. Her i skriver de: - På nuværende tidspunkt kan man ikke give et sikkert bud på indtægterne fra skat, tilskud og udligning, da økonomiaftalen i juni mellem regeringen og KL typisk giver betydelige ændringer af indtægtsprognoserne.

På sit første budgetseminar den 20. april indledte det nye byråd forberedelserne af kommunens budget for 2019. Kommunens økonomi er sund og forberedt til store investeringer, men regeringens manglende ændring af udligningsordningen koster Fredensborg Kommune dyrt.

Det blev en fuldstændig udramatisk opstillingsgeneralforsamling på Fredensborg Rådhus, da Socialdemokratiet valgte ny Folketingskandidat. Marcus Guldager tog som den første ordet og sagde til de mange fremmødte, at han trak sit kandidatur og pegede på Per Frost som kredsens kandidat.

Færre borgere søger kontanthjælp efter en tidlig samtale på rådhuset, hvor der er fokus på, hvordan man får job fremfor forsørgelse. En gevinst for alle, siger udvalgsformand Lars Søndergaard. Fra januar 2017 til januar 2018 faldt antallet af borgere på kontanthjælp med 68 til i alt 410.