Senest den 17. juni skal vi have folketingsvalg. Derfor inviterer VENSTRE og SF til valgmøde onsdag 10. april kl. 19.30-21.00 på KulturStationen i Humlebæk. Her vil folketingskandidat for VENSTRE, Kristian Nørgaard Jensen, og spidskandidat for SF, Trine Torp (MF), blandt andet diskuterer social ulighed, beskæftigelse, uddannelse og klima.

Dansk Folkeparti Fredensborg havde søndag den 24. marts 2019 generalforsamling. Her blev formande Flemming Rømer, genvalg som formand for endnu 2 år.

Siden oktober 2018 har borgere i Fredensborg Kommune kunne søge støtte via byfornyelsesloven til fx at få udskiftet det gamle oliefyr eller til at få energirigtige vinduer - og nu er pengene fordelt. 

I år har byrådsmedlem Hans Nisen 25 års jubilæum som byrådspolitiker. I den anledning har John Macko fra Radio Humleborg, haft en samtale med ham om hans virke.

Den 1. januar 2019 har byrådsmedlemmerne Hans Nissen og Carsten Wulff 25 års jubilæum og i den anledning inviterer Fredensborg Byråd, til reception fredag den 25. januar fra kl. 14 til 16 i Rådhuskælderen på Rådhuset, Egevangen 3B i Kokkedal.

Ny sammenligning fra Beskæftigelsesministeriet placerer Fredensborg Kommunes beskæftigelsesindsats på en flot 11. plads blandt landets 98 kommuner. 

Fredensborg Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg II har allerede båret frugt: Ny lovgivning inspireret af forsøget skal give alle kommuner bedre mulighed for at tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats.

Hvad handler det om - det der SFO i Fredensborg Kommune? Formand for Børne og Skoleudvalget Per Frost Henriksen forklarer i interview til Radio Humleborg,  hvad det går ud på og hvad forskellen er. 

Tidligere i år besluttede kulturudvalget i Fredensborg Kommune at støtte et initiativ til Sangcenter Nordsjælland, det skete ved at yde et årligt driftstilskud på 125.000 kr. Desuden har sangcentret modtaget 60.000 kr. af Fredensborg Provsti til en opstart. 

Budgetforlig – tale Venstre gruppeformand v/Lars Søndergaard

De offentlge udgifter skal holde sig inden for regeringens udgiftsramme, derfor bliver man nød til at vælge at sparer på visse serviceområder, sådan forklarer Hans Nissen overfor Radio Humleborg årsagen til de besparelser som der er udsigt til i kommunens budget for de kommende år.

Budgetforlig 2019-2022 har fået titlen "Med velfærd og stabilitet" Budgetforlig indgået mellem partierne: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

Er enigt byråd har vedtaget kommunens første fælles arbejdsgrundlag, som skal understøtte den strategiske udvikling af kommunen de kommende år. Otte tværgående pejlemærker der sammen sætter retningen mod ét fælles mål.