Budgettet for de kommende fire år understøtter Fredensborg Kommune som et godt sted at bo, en kommune med høj velfærd, en god økonomi og en udvikling, der henvender sig til alle befolkningsgrupper og så er det underskrevet af samtlige byrådsmedelmmer og partier. Nordsjællands bedste kommune - et ikke en overdrivelse.

I Venstre er vi stolte over vore tydelige og solide bidrag til, at kommunens økonomi nu er så god, at vi har reelle valgmuligheder, når vi lægger budget. Det skriver Lars Søndergaard på vegne af Venstres byrådsgruppe i Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Fredensborg Kommune holder tre borgermøder i løbet af august-måned. Så er du interesseret i seniorboliger, boliger på Nyvej i Humlebæk eller kommuinens budget? Så kan du deltage i borgermøde om de tre emner.

En enig kredsbestyrelse besluttede torsdag at indstille Thomas Bak som Venstres folketingskandidat i Fredensborg kredsen, der omfatter Hørsholm og Fredensborg kommuner.

Socialdemokratiets byrådsmedlem Per Frost Henriksen benyttede Grundlovsdag til at udsende en meddelelse om at han genopstiller til næste byrådsvalg, som afholdes i november 2021.

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har indstillet ny folketingskandidat og regionskandidat til Fredensborgkredsen og markerede på generalforsamling Borgmester Thomas Lykke Pedersens 10 år jubilæum som Borgmester i Fredensborg Kommune.

I forslaget til kommunens nye planstrategi formulerer Fredensborg Byråd visionen for den fortsatte udvikling af en attraktiv og bæredygtig kommune. Byrådet opfordrer alle borgere, foreninger og virksomheder til at deltage på et borgermøde den 22. januar om strategien.

Der er i budgettet for 2020 opbakning til Venstres forslag om at forstærke kulturbudgettet med 1/2 mio. kr. hvert år i budgetperioden til pop-up kultur, skriver Venstres byrådsgruppe ved Tinne Borch Jacobsen i en udtalelse til det netop indgået budgetforlig i Fredensborg Kommune.

Dansk Folkeparti er igen i år med i budgetforliget. Det har i år været muligt at undgå besparelser der vil give direkte serviceforringelser. Vi vil fremhæve de punkter vi er mest tilfredse kom med i budgettet, skriver Dansk Folkeparti Fredensborg i en pressemeddelelse underskrevet af byrådsmedlemmerne . Flemming Rømer og Freja Brabæk Kristensen.

Et fredeligt budget, som Venstre er tilfreds med. Vi har ikke for alvor skullet finde besparelser, men har kunnet bruge dem vi fandt til nye eller forbedrede tiltag. Altså en prioriteringsopgave, skriver Lars Søndergaard, gruppeformand i Venstre i en pressemeddelelse.

Budgetaftalen for 2020-2023 er i hus og SF er stort set tilfreds med det samlede budget, der netop er indgået. Velfærden er blevet budgetmæssigt styrket, både med løft til ældreplejen, specialundervisning og handicapområdet, så udgifter og budget i højere grad følges ad, skriver Hanne Berg fra SF i en pressemeddelelse.

26 ud af 27 byrådsmedlemmer står bag næste års budget – ”Budget 2020-2023”. Et budget der lægger sig i sporet på de senere års budgetforlig for udvikling af Fredensborg Kommune
med ordentlige rammer, en god velfærd og en stabil drift. Nordsjælland bedste kommune ligger lige for.

Borgmester og erhvervsminister drøftede muligheder for udvidelse af SuperBrugsen i Fredensborg