Fredensborgs unge graver et spadestik dybere. Tager bladet fra munden og blander sig i ungeanliggender op til kommunalvalget. En gruppe unge i alderen 14 – 16 har været samlet til to workshops om hvordan de synes forholdene kan ændres – politisk og praktisk i kommunen. De unge sprudlede med gode ideer.

Er den solidariske prissætning retfærdig? Mange boligselskaber betaler også internt for indsamling af affald. Men det koster mindre at indsamle få steder.

Tolv politiske partier har til sammen 86 kandidater, som skal kæmpe om de 27 pladser, som er i Fredensborg byråd, når der er valg den 16. november 2021. Flere af partierne har indgået valgforbund med hinaden. Kun socialdemokratiet. står uden for valgforbund.

Pludselig kræftsygdom sætter stopper for Jan Polds drøm om en plads i Fredensborg Byråd. Han havde ellers meldt sit kandidatur for Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune. Jan Pold har tidligere været en katalysator hos Fredensborg Atletik Klub  ved deres mange store arrangementer.

26 af byrådets 27 medlemmer står bag budgetforliget for 2022-2025, som bærer overskriften "Bæredygtig udvikling og velfærd". Med det nye budgetforlig sætter byrådet en klar retning for den fortsatte udvikling af kommunens bysamfund, velfærden til borgerne og den grønne omstilling.

Som følge af Kristian Hegaards udtræden af Fredensborg Byråd indtræder 1. stedfortræder for Radikale Venstre, Marianne Bredgaard Karlsson, som medlem af byrådet.

Lørdag morgen indledte byrådet årets budgetforhandlinger. Det skete efter et indledende seminar, hvor administrationen fremlagde kommunens økonomiske situation

Jeg har svigtet og fejlet.... således indleder Kristian Hegaatd, radikalt medlem af Folketinget og byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, et opslag på Facebook. Han forlader Folketinget med baggrund i en grænseoverskridende adfær.

Socialdemokratiet har nu en liste med 21 kandidater klar til kommunalvalget. Borgmester Thomas Lykke Pedersen blev valgt på en generalforsamling i januar og nu har partiforeningen gennemført en urafstemning blandt partiets medlemmer.

Socialdemokratiet holdt 1. maj udendørs ved Byens Hus i Kokkedal. Det var god stemning og kaffe, thebirkes, kondivand og håndbajere. De røde faner blev luftet , arbejdersangbogen var også endelig i brug og passede til fanerne der blafrede i vinden. Mange byrådskandidater havde fundet vej til Egedal, fortæller Per Frost Henriksen i en pressemeddelelse.

Formand for Track-Fit i Fredensborg og Kokkedal og tidligere formand for Fredensborg Atletik Klub, 68-årige Jan Pold har meldt sig ind i Socialdemokratiet og stiler efter en plads i Fredensborg Byråd.

Socialdemokraten Bo Hilsted, der har siddet i Fredensborg Byråd i 12 år siger farvel efter denne valgperiode.Bo Hilsted blev valgt ind i Fredensborg Byråd ved byrådsvalget i 2009 og har hele vejen igennem været med i Fritids- og Idrætsudvalget, hvor han i to år bestred formandsposten, og han har desuden siddet i en række andre udvalg.

Der har på det seneste været en del debat omkring formen af valget til Seniorrådet, som skal afvikles till november. Debatten har gået på om valget igen skal foregå digitalt. Ved seneste valg, var valgdeltagelsen markant lavere, idet at valget foregik digitalt. Flere ønsker at dette igen skal foregå ved det såkaldte fremmøde-valg.