Venstre ønsker stadig ikke, at der skal være et fritidstilbud i Egedalshallen i Kokkedal.

Sagen har netop været behandlet i Børne- og Skoleudvalget og det var kun Venstre og Borgernes Stemme der stemte imod.

 

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Lokallisten Fokus Fredensborg fortsætter deres åbne valgtekniske samarbejde, som blev aftalt ved kommunalvalget i 2009.

 

 

Fredensborg Byråd har den 24. juni 2013 vedtaget at fremlægge "Forslag til Kommuneplan 2013" i offentlig høring.

Men ingen planer om at købe golfbane til 33 millioner. Efter at ejeren af Fredensborg Golfbane, Proark Fredensborg ApS, gik konkurs i efteråret 2012, har der været arbejdet ihærdigt på at finde en løsning på ejerskabet.

Byggeriet af det nye idrætscenter i Humlebæk er kommet et skridt nærmere.

Et flertal i Byrådet i Fredensborg Kommune har netop vedtaget en samlet pakke af initiativer, der er nødvendige inden første spadestik.

Per Frost Henriksen SocialdemokratPartiforeningen hos socialdemokraterne har, i maj måned, gennemført en urafstemning blandt foreningens medlemmer, som dermed har bestemt rækkefølgen af de socialdemokratiske kandidater på efterårets opstillingsliste.

C logo2005På et opstillingsmøde d. 28. maj. fastlagde partiets medlemmer i Fredensborg opstillingen af kandidater til kommunalvalget 19. november 2013

Byvaaben4Landet over lukkes eller sammenlægges skoler - med det formål at skabe økonomiske stordriftsfordele og skabe faglige og pædagogiske løft.

Men erfaringerne siden kommunalreformen er ikke gode.

Alle borgere i Fredensborg Kommune skal være endnu mere aktive i lokalsamfundet og dermed være med til styrke fællesskabet og ansvarsfølelsen.

Enhedslisten i Fredensborg holder sommerfest i Humlebæk d. 5. juni kl. 14 – 17.

Efter netop afholdt generalforsamling i Lokallisten Focus Fredensborg har bestyrelsen konstitueret sig således:


Fredensborg Byråd har taget hul på de første drøftelser på vejen mod næste års kommunale budget.

Der er lagt op til fire dage med fest, farver og hyggeligt samvær, når byrådspolitikerne i slutningen af august indbyder alle pensionister til en dejlig udflugt til Frilandsmuseet med efterfølgende frokost på Karlebo Kro.