Fredensborg kommune skal være den bedste kommune for børnefamilier i hele Nordsjælland.

Med dette budget har vi taget endnu et skridt i den retning, så kommunen kan blive den mest attraktive kommune at bo i og flytte til.

Til dette års budgetforhandling har vi fået økonomi til at bevare fritidshjem og -klubber som en del af områdeinstitutionerne fra 0-14 år.

Vi sikrer, at børnenes hverdag får en klar adskillelse mellem skoledag og fritidsliv. Skoledagen skal ikke strække sig fra kl. 8-17, men kun til kl. 14 for eleverne i de små klaser, og herefter kan de gå i fritidshjem, ligesom de plejer.

Når skoledagen er slut kan børnene altså fortsat få mulighed for fri leg, nye venskabsrelationer og nogle nye voksne.

Samtidig sikrer budgettet en ”gave” til børnefamilierne:

Vi fastholder nemlig en lav forældrebetalingen: kun 742 kr./mdr. fritidshjem. Det er rigtigt billigt, når vi sammenligner os med andre kommuner omkring os.

I Helsingør er det næsten dobbelt betaling af FBK: 1390 kr.- og i Hørsholm er prisen ca. 2 ½ gange Fredensborg kommunes takster: 1799 kr.

Med det her budget kan vi gå i offensiven for at fastholde og tiltrække børnefamilierne til kommunen: Med en klar pædagogisk strategi for fritidslivets rammer og en meget lav forældrebetaling.

Jeg er også glad for, at ungdomsklubben Bøgegården får en økonomi, der kan sidestilles med andre klubber i kommunen.

Jeg glæder mig også til at følge implementeringen af skolereformen tæt i hele valgperioden. BSU skal have en status forelagt for implementeringen i foråret 2016, hvor der vil være opmærksomhed på ressourcer, arbejdsmiljø og læringsmiljøer inde som ude. Den status skal bruges til budgetforhandlingerne for 2017 og frem.

Klimaindsatsen fortsætter uændret, dog udvides den med et nyt Energicenter. Det er utroligt nyttigt for at modgå de lokale klimaudfordringer. Det ny Energicenter ser SF gerne placeret i Nivå Centeret, hvor der er ledige lokaler, og hvor huslejen er den billigste i store dele af Nordsjælland.

Så har SF og Enhedslisten kæmpet med næb og kløer for at undgå besparelser på de socialt udsatte familier og børn. Det er lykkedes at komme igennem med dette krav, ligesom de handicappede heller ikke skal rammes af rammebesparelsen på 0,9 %.

Før jeg slutter, vil jeg sige et par ord om Venstre og Liberal Alliances budget. Det viser med al tydelighed at vi er forskellige partier, der kæmper for forskellige mål og borgere. Deres forslag kan jeg slet ikke støtte. Nedsat grundskyld svarende til 50 mio. kr. over 4 år og samtidig en besparelser på ca. 20 mio. kr. på integrations- og klubområdet i den samme periode. De vil altså give penge til parcelhusejerne og tage penge fra ungdomsklubber, der blandt andet rummer mange børn fra lejeboliger i Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal.

Det er en omvendt Robin Hood: Venstre og Liberal Alliance tager fra de dårligst stillede familier og giver til de rige grundejere. Deres budget ville øge uligheden, ville øge utrygheden, og ville ødelægge en vigtig del af kriminalitetsforebyggelsen. Efter SF´s mening: Dumt og dårligt på samme tid. Heldigvis har de ikke flertallet, så almindelige danskere kan ånde lettet op.

Før jeg slutter, vil jeg kommentere de ekstraordinære afdrag på lån som resten af byrådet på nær SF og Enhedslisten går så voldsomt op i, for at kommunen kan være gældfri netop i 2022. SF støtter selvfølgelig at vi afbetaler løbende på lån. Lånene skal selvfølgelig afdrages i en rimelig takt. Men jeg kender ikke en eneste økonom, der kan argumentere for, at gældsfrihed skal opnås til ét bestemt år fremfor et andet.

Om kommune bliver gældfri i år 2022 eller 2024 kan aldrig være afgørende. Min tilgang er, at afdragstakten skal afhænge af den samlede økonomi for kommunen vejet op mod de samlede udfordringer vi står over for år for år. Til næste års budgetforhandling lover jeg igen at tage livtag med den uforklarlige målsætning, som binder kommunens handlefrihed i helt unødig grad.

Jeg vil runde af med at takke de mange tillidsrepræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget, der under hele forløbet har bevaret begge ben på jorden i forberedelsen af budgettet, de dygtige, forvaltningen, byrådskollegerne, også Venstre og Liberal Alliance, der deltog konstruktivt i de indledende forhandlinger, og en tak til borgmesteren, som har samlet trådene undervejs.

Jeg anbefaler hermed, at flertallets budgetforslag vedtages.

Hanne Berg, SF