Dansk Folkepartis ordførertale ved 2. behandling af budget.

Vil først takke administrationen for  et godt oplæg til vores budget forhandling, dernæst alle partier for at gå til forhandlingerne med positivt sind, og slutte af med tak til de partier der holdt fast til det sidste, selvom de ikke fik alle ønsker opfyldt og særligt tak til borgmester der som mødeleder sammenfattede de forskellige ønsker og ideer vi partier kom med.

Der var ikke plads til de større ønsker i 2015 men i vi da afsat midler til et forsøg med flextur i områder hvor de som følge af ændrede/nedlagte busruter får langt til stoppestedet.

Derudover er der i 17 & 18 afsat midler til en rundkørsel  i Humlebæk.

 

Flemming Rømer

Byrådsmedlem Dansk Folkeparti