Den selvejende institution, Bøgegården i Kokkedal, har gennem nogen tid, drevet en ungdomsklub, som unge mennesker i Kokkedal kan benytte.

Klubben har åbent 2 aftener om ugen, og er, efter sigende, ganske velbesøgt. I Fredensborg kommune er der i forvejen en klub pr. bysamfund, og Bøgegården er derfor et privat supplement til den kommunale klub i Kokkedal.


Den senere tid har der været megen debat om, hvorvidt Bøgegårdens tilbud skulle ligestilles med de kommunale tilbud. Det har der været mange meninger om, og det er svært at definere hvad der er rigtigt og forkert i den sag.


Som formand for UngFredensborg, og dermed også formand for 3 ud af de 4 kommunale tilbud, hilser jeg det velkomment, at Bøgegården får mulighed for, at holde mere åbent. Jo flere tilbud vi har til vore unge mennesker, jo bedre er det. Det er faktisk ganske enkelt.


I den kommende tid er der budgetforhandlinger og jeg vil, sammen med den øvrige socialdemokratiske gruppe, arbejde for, at Bøgegården får et pænt økonomisk løft, som giver mulighed for at øge aktiviteterne. Vi tror på det lykkes, da vi oplever at flere andre partier også er positive.


Bøgegårdens aktivitetsløft skal finansieres ved, at der tilføres unge-området reelt nye penge. Jeg synes ikke det giver mening, at unge mennesker i Fredensborg, Kokkedal og Humlebæk skal betale for, at vi udvider det samlede tilbud i Kokkedal. Men det tror jeg såmænd også, at Bøgegårdens bestyrelse er enig i.

Rasmus Østrup Møller
Byrådsmedlem (A)
Formand for UngFredensborg