Fredensborg Kommune har sat et ambitiøst mål om at nedbringe CO2 udledningen i kommunen med 25 % i 2020. Derfor har kommunen siden 2011 arbejdet ud fra en alsidig klimastrategi, med fokus på forskellige indsatsområder, da der er mange årsager til, at klimaet forringes.

I 2011 vedtog byrådet en samlet klimastrategi med målsætninger for 2020 og aktiviteter frem til 2013. Der er ni indsatsområder, som for nylig er blevet gennemgået, evalueret og fremlagt for Plan- Miljø- og Klimaudvalget. Evalueringen viser generelt, at der er skabt stor effekt af de igangsatte projekter, og klimahensyn er blevet en naturlig del af kommunens opgaveløsning.

De ni områder er inddelt i to kategorier; kommunens egen virksomhed og borgerrettede tiltag. Nedbringelse af energiforbruget i kommunens egne bygninger, tilpasning til ekstremregn, indkøb og test af elbiler blandt personale og borgere, udrulning af fjernvarme og oprettelse af en såkaldt klimaplanteskole for kommunens yngste borgere er blandt tiltagene.

 

”For Fredensborg Kommune er det vigtigt, at klimaindsatsen spiller på mange strenge”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen og fortsætter:

”Det er utrolig vigtigt, at kommunen arbejder med at nedbringe energiforbruget i egne bygninger. Men vi skal jo også have borgere og virksomheder med, hvis vi for alvor skal rykke noget. Kommunen selv står nemlig kun for ca. 4 pct. af den samlede CO2 udledning indenfor kommunegrænsen. Klimaindsatsen skal derfor køre som et velsmurt tandhjul, hvor hver enkelt tand er med til at få maskinen til at køre”.
Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalg Lars Simonsen tilføjer:

”Evalueringen peger på mange gode resultater. Siden vi blev klima¬kommune i 2008 har vi sænket CO2 udledningen fra kommunens bygninger og transport væsentligt. Det har også gjort indeklimaet på kommunens institutioner bedre for brugere og ansatte. Samtidig har en stor del af kommunens skoleelever været på klimaplanteskolen og har fået en praktisk introduktion til betydningen af klima. Og så synes jeg bestemt det er værd at fremhæve kommunens elbiler, der sikrer de ansatte et grønt transportalternativ og baner vej for yderligere udvikling på elbilområdet,” udtaler Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
Kokkedal Skole er et af de steder, hvor der er sparet på energiforbruget. Der er gjort en stor indsats med både solceller, indstilling og fornyelse af ventilationsanlæg og varme.

Evalueringen af Fredensborg Kommunes klimastrategi Klima og energi i et nyt perspektiv: Politik og Strategi 2020 blev behandlet i Plan- Miljø- og Klimaudvalget d. 4. marts 2014.