Forbedret handicaptilgængelighed ved foreningshusene på Nørredamsvej og ved Humlebæk Boldklub samt en længe ventet handicapparkeringsplads ved Nivå er nogen af de synlige resultater af Handicaprådets arbejde i 2013.

Handicaprådets årsrapport for det forgangne år er udkommet. Af beretningen kan man læse, at rådet i årets løb har arbejdet målrettet med indflydelse på kommunens politikker samt forholdene for mennesker med handicap, herunder tilgængelighed i alle aspekter.

 

”Handicaprådet har også i 2013 haft stort fokus på tilgængelighed.

Blandt andet i relation til kommunalvalget har der i Handicaprådet først og fremmest været fokus på handicappedes muligheder for at deltage i den demokratiske proces ved aktivt at afgive sin stemme. Der er imidlertid stadig plads til forbedringer mange steder i kommunen, og rådet vil derfor fortsat have ekstra meget opmærksomhed omkring forholdene for mennesker med handicap ikke mindst når det gælder tilgængeligheden,” udtaler formand for Handicaprådet og byrådsmedlem, Kristian Heegaard. 

 

Handicaprådet har ligeledes været aktiv medspiller i arbejdet med at udforme de bedst mulige politikker. Særligt har der været fokus på Handicappolitikken og Psykiatri- og Misbrugspolitikken. 

Årsrapporten viser endvidere, at rådet i 2013 afholdt 9 møder og behandlede 62 sager, hvor der blandt andet har været arbejdet med tilgængelighed. Som følge heraf har Byrådet fra nu af og årene frem afsat 200.000 kr. til tilgængelighedsforbedringer.

Sidste år uddelte Handicaprådet for fjerde gang handicapprisen. Prisen gik til Johannes Effing, der frivilligt har ryddet sne i sit lokalområde og dermed gjort en forskel..

Årsberetningen er samtidig en afslutning på det daværende Handicapråds 4-årige periode, nemlig årene fra 2010-2013. ”Det har været 4 arbejdsomme år, hvor vi har søgt stor indflydelse,” siger Kristian Heegaard. ”Ved vores første møde i den nye 4-årige periode skal vi derfor have sat fokus på hvilke områder, vi denne gang søger at opnå indflydelse på.

Handicaprådet rådgiver Byrådet og forvaltning i sager med handicapaspekt. Rådet består af 7 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer og 7 medlemmer udpeget af Byrådet.

Læs årsrapporten og se medlemmerne af Handicaprådet på www.fredensborg.dk/handicap