Mindeord

Det er med stor sorg, at vi i Venstres Byrådsgruppe har modtaget meddelelsen om Olav Aaens pludselige og alt for tidlige død.

Olav var en dygtig og værdsat borgmester både i Karlebo Kommune og i Fredensborg Kommune indtil han gik på pension i 2009 efter at have siddet i Byrådet i 20 år.

Venstre har mistet et engageret og værdsat medlem.

Hans store arbejdsindsats og engagement kom især til udtryk i forbindelse med det arbejde Olav Aaen lagde i, at få skabt den kommune, som vi i dag er stolte af at bo i.

Borgernes ve og vel var det der drev Olav i forbindelse med sammenlægningen af de to kommuner.

Olav var fremsynet og sikker på, at det var den rigtige beslutning, at indgå samarbejde med Fredensborg-Humlebæk Kommune om en sammenlægning.

Eftertiden har vist, at det var en klog og rigtig beslutning.

Personligt lærte jeg Olav at kende, da jeg sad i Venstre Karlebos bestyrelse og senere som byrådsmedlem i Karlebo Byråd.

Olav Aaen var en stærk leder, der forstod at udnytte de mange kompetencer, der var i byrådsgruppen. Hans styrker var hans ærlighed, ordentlighed, faglighed og det dybe engagement for at skabe en kommune, der var til for borgerne.

Olav var altid velforberedt og træf altid sine beslutninger på et velovervejet og belyst grundlag. Han havde en stor tiltro til de personer han samarbejde med og havde altid tid til at give et godt råd.

Olav Aaen gjorde en stor forskel for borgerne i både Karlebo Kommune og Fredensborg Kommune.

Vores tanker går i denne svære tid til Bodil og resten af familien, som betød rigtig meget for Olav og som han altid talte om med stolthed.

Æret være Olav Aaens minde


Thomas Elgaard
På vegne af Venstres Byrådsgruppe