Regeringens omtalte ældrepulje kommer især demente borgere til gavn i Fredensborg Kommune. 

Kommunens andel af puljen udgør 7 mio. kroner, og Social- og Seniorudvalget har nu indsendt ansøgninger til i alt 16 nye initiativer, der skal hjælpe de ældre i kommunen.

Får kommunen pengene vil det betyde en styrket fokus på de svageste ældre – samt en udvidelse af rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen.

 

Formand for kommunens Social- og Seniorudvalg, Hans Nissen mener, at de 16 initiativer samlet set giver kommunens ældreindsats et løft:

”Disse mange nye initiativer understøtter vores ældrepolitik, hvor vi ønsker at tage hånd om de svageste ældre i vores samfund. Samtidig vil vi bidrage til at styrke ressourcerne hos de borgere, som har behov for støtte til fortsat selv at kunne tage vare på eget liv. På den måde sikrer vi også, at der er ressourcer til dem, der har det største behov for hjælp.”

 

”Et af de områder, vi har haft særlig fokus på i ansøgningen til ældrepuljen er demensområdet. Der bliver flere ældre med demens i fremtiden og derfor har vi behov for at opkvalificere området. Med ældrepuljen kan vi gøre dét - både i forhold til det daglige arbejde med demente – og i forhold til at hjælpe og aflaste de pårørende”, siger Hans Nissen, der er glad for, at Seniorrådet og Ældresagen har været inddraget i og spillet aktivt med i processen med at udvælge de rette initiativer til ansøgningen.

Styrkelse af demensområdet

Plejecenter Benediktehjemmet i Fredensborg er i dag kommunens Demenscenter, og med midler fra ældrepuljen vil centeret blive styrket fremover. Der vil blive råd til sygeplejersker i aftentimerne, et kompetenceløft til social- og sundhedspersonalet, en demenscafé og støjdæmpende foranstaltninger. Derudover vil der også blive øgede aflastningsmuligheder til pårørende til svært demente borgere.

 

Fakta

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat 1 mia. til varigt løft af servicen på ældreområdet. Fredensborg Kommunes andel udgør 7 mio. kroner.

De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Ansøgningen fra Fredensborg Kommune fordeler sig på ca. 3,65 mio. kroner til varige serviceløft og 3,35 mio. kroner på særlige initiativer i 2014.

Initiativerne spænder vidt, lige fra en ekstra rengøring op til påske, forebyggelse af fald hos ældre til opkvalificering af medarbejderne i ældreplejen. Initiativerne iværksættes fra 1. april 2014 efter godkendelse fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Hele listen med de i alt 16 initiativer der søges penge til, kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk under politik og referatet fra Social- og Sundhedsudvalgets møde 5. februar.