Én indgang for erhvervslivet – og hurtigere sagsbehandling.

Det er grundstenene i en ny styrket erhvervsindsats, som Fredensborg Byråd netop har vedtaget. Fremover bliver det lettere at være virksomhed i kommunen.

 

Allerede fra marts måned i år etableres Fredensborg Erhvervsservice, der får ansvar for at koordinere og samtænke indsatsen på tværs af fagområder i kommunen. Samtidig skal dialogen med erhvervslivet forbedres.

”Det skal være lettere at drive virksomhed i Fredensborg Kommune.

Vi skal være mere erhvervsvenlige, og kommunen skal yde en bedre service til de virksomheder, der har brug for den.

Samlet set styrker vi erhvervsindsatsen med det nyoprettede Fredensborg Erhvervsservice.

Det er vores håb, at vi med tiden kan tiltrække flere virksomheder, skabe vækst og sikre nye arbejdspladser.

Dermed bliver kommunen endnu mere attraktiv for nye borgere”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen. 

Fredensborg Erhvervsservice skal være én direkte indgang for virksomhederne til kommunen. Medarbejderne skal sikre, at sagerne bliver koordineret og prioriteret.

Det gælder fx komplekse sager, der kræver sagsbehandling i flere kommunale enheder.

Her skal Fredensborg Erhvervsservice sikre, at sagsbehandlingen sker samtidig frem for, at sagen færdigbehandles et sted – for derefter at blive sendt til behandling et andet sted. Dermed forventes en kortere sagsbehandlingstid fremover.

”Vi skal være endnu bedre til at sætte os i virksomhedernes sted, og dét vi ofte hører fra erhvervslivet er, at sagsbehandlingen på kommunen tager for lang tid – og at det er svært at vide, hvor man skal henvende sig.

Med én indgang og konstant fokus på effektiv, hurtig og koordineret sagsbehandling, tror jeg på, at vores nye indsats vil gøre en forskel i dagligdagen for vores mange virksomheder.

Men det er ikke nok!

Vi skal samtidig være bedre til at lytte til og gå i dialog med erhvervslivet”, siger formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Thomas Elgaard.

En erhvervsstrategi er på vej i løbet af foråret, og der arbejdes allerede nu på, at iværksætte en række andre initiativer:

  • Etablering af en erhvervsklub
  • Tættere samarbejde med Iværksætterhuset og Vækshuset
  • Opsøgende arbejde med henblik på at tiltrække virksomheder og matche dem med ledige erhvervslejemål
  • Velkomstmøder for nye virksomheder
  • Nyhedsbrev til erhvervslivet, etablering af særskilt hjemmeside med konkret vejledning overfor virksomheder

Fredensborg Kommune har de senere år haft øget fokus på at forbedre erhvervslivets rammevilkår. Således er dækningsbidraget sænket – og i hele 2014 er byggesagsgebyret for énfamiliehuse sløjfet.