Det nye Byråd i Fredensborg Kommune er nu endeligt konstitueret, og politikerne har fordelt samtlige politiske poster og udpeget nye medlemmer til ledige pladser i bestyrelser, nævn og lignende.

Alle ni partier i Byrådet står bag konstitueringen, som betyder, at Thomas Lykke Pedersen fortsætter som borgmester i byrådsperioden fra 2014-2017.

 

FOTO:

Det viser fra venstre: 1.
viceborgmester Ulla Hardy-Hansen (C), borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) og 2.
viceborgmester Thomas Elgaard (V).

 

 

”Jeg er borgmester for hele kommunen og for alle kommunens borgere uanset hvilken kandidat eller parti, man har stemt på.

Jeg vil derfor fortsat kæmpe for det brede samarbejde og den gode tone i den nye byrådsperiode.

Vores brede konstituering er et godt eksempel på den gode politiske ånd, vi har i Fredensborg Kommune.

Jeg vil også fortsat kæmpe for, at kommunen bliver et endnu bedre og mere attraktivt sted at bo, leve og arbejde i”, udtaler Thomas Lykke Pedersen, der blev valgt som borgmester af et enigt Byråd.

 

Her er Byrådets fordeling af poster til de politiske udvalg:


Borgmester – Thomas Lykke Pedersen (A)

1.viceborgmester – Ulla Hardy-Hansen (C)

2.viceborgmester – Thomas Elgaard (V)

 

Økonomiudvalget


A - Thomas Lykke Pedersen (formand), Per Frost Henriksen og Hans Nissen.

V – Thomas Elgaard og Thomas Bak

B – Lars Simonsen

C – Ulla Hardy-Hansen (næstformand)

F – Hanne Berg

I – Helle Abild Hansen

O – Flemming Rømer

Ø – Henriette Brandt Pedersen

 

Plan- og Klimaudvalget


A – Ergin Øzer, Carsten Nielsen og Rasmus Østrup Møller

V – Thomas Bak og Lars Søndergaard

B – Lars Simonsen (formand)

C – Ulla Hardy-Hansen

F – Hanne Berg

O – Flemming Rømer (næstformand)

 

Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget


A – Per Frost Henriksen, Pia Bødtker (næstformand) og Rasmus Østrup Møller

V – Thomas Elgaard (formand) og Knud Løkke Rasmussen

C – Christian de Jonquiéres

I – Helle Abild Hansen

 

Social- og Seniorudvalget

 

A – Hans Nissen (formand) og Pia Bødtker

V – Carsten Wulff og Lars Egedal

B – Kristian Hegaard (næstformand)

O – Kim E. Jensen

Ø – Henriette Brandt Pedersen

 

Fritids- og Idrætsudvalget


A – Per Frost Henriksen (formand), Charlotte Sander og Bo Hilsted

V – Lars Søndergaard (næstformand) og Lars Egedal

B – Kristian Hegaard

C – Christian de Jonquiéres

D – Hossein Armandi

O – Flemming Rømer

 

Børne– og Skoleudvalget


A – Ergin Øzer (næstformand), Charlotte Sander og Bo Hilsted

V – Tinne Borch Jacobsen og Charlotte Bie

B – Lars Simonsen

D – Hossein Armandi

F – Hanne Berg (formand)

Ø – Henriette Brandt Pedersen

 

Kulturudvalget


A – Bo Hilsted (næstformand) og Carsten Nielsen

B – Kristian Hegaard

C – Ulla Hardy-Hansen (formand)

I – Helle Abild Hansen

O – Kim E. Jensen

V – Tinne Borch Jacobsen

 

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (udvalget refererer til Social- og Seniorudvalget)


A - Hans Nissen

D – Hossein Armandi (næstformand)

F – Hanne Berg

V – Knud Løkke Rasmussen (formand)

Ø – Henriette Pedersen

 

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (udvalget refererer til Plan – og Klimaudvalget)


V – Thomas Bak (formand)

B – Lars Simonsen

A – Carsten Nielsen (næstformand)

O – Flemming Rømer

Ø – Henriette Brandt Pedersen

 

Børn- og Ungeudvalget (udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge I medfør af § 74 i serviceloven)


A – Charlotte Sander

V – Tinne Borch Jacobsen

Herudover består udvalget af en byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologiske sagkyndige

{fcomments on}