Hvad skal den historiske slotsby Fredensborg satse på fremover?

Det er Fredensborg Kommune, i samarbejde med Realdania, i færd med at undersøge sammen med byens ildsjæle

I projektet Mit Fredensborg inviteres byens borgere til åbent bymøde torsdag den 12. december, hvor byens styrker og svagheder præsenteres som afsæt for en debat om visionerne for fremtidens Fredensborg.

Igennem efteråret 2013 har Dansk Bygningsarv udarbejdet en stedsanalyse samt en erhvervs- og turisme analyse.

Stedsanalysen beskriver blandt andet styrker og svagheder ved byens nuværende byrum, byliv og kulturarv. Analyseresultaterne fremlægges på bymødet.

”Foranalyserne viser meget klart, at Fredensborg by både har klare styrker og klare svagheder. Det er fakta, som vi skal tage med i betragtninger fremover, når vi nu for alvor skal debattere, hvad det så er vi vil med byen og i hvilken retning visionerne skal gå.

Jeg vil opfordre alle med interesse og hjerte for Fredensborg by til at møde op tage del i debatten” siger formand for Plan- og Klimaudvalget Lars Simonsen.

Byens rum fremstår som øer Foranalyserne har vist, at byen har mange arkitektoniske, landskabelige og typografiske kvaliteter, men byens rum fremstår som øer med en manglende fysisk kobling imellem.

Kulturarven er tydelig i specifikke miljøer, men er ikke integreret i bybilledet.

Hen over året udfoldes mange lokale begivenheder og events og byen har mange ressourcestærke og initiativrige borgere, men samtidig er Fredensborg i hverdagen en udpræget pendler by, hvor de daglige gø-remål ikke naturligt bringer pendlerne til bymidten.

Turismen og kongehuset er en tydelig del af hverdagen i bymidten med aktiviteter såsom vagtskifte ved slotspladsen og ambassadørbesøg på slottet, men turisterne bliver sjældent mere end 20 min. og når sjældent at opdage andet end slottet.

Jernbanegade, som ramme for byliv, er unik for en by af denne størrel-se, men præges af monofunktionalitet – en ensformig programmering af byliv og funktioner og manglende muligheder iht. udfoldelse af byens liv – bl.a. for de unge, ældre og øvrige borgere, der ønsker at anvende bymidten til andre formål end detailhandel.

Voxpop og visioner I løbet af forundersøgelsesperioden er der blevet gennemført en voxpop blandt borgere og besøgende i Fredensborg, bl.a. ved slotsmarkedet i september og udenfor institutioner og dagligvarebutikker i byen.

De adspurgte er enige om, at Fredensborg er en god by at besøge som turist, og at byen er rigtig god at dyrke motion i.

Så både slottet, slotshaven og den skønne natur scorer højt, når vi taler om Fredensborg.

Til gengæld vil kun de færreste anbefale deres venner at tage til Fredensborg for at hænge ud og hygge sig eller for at købe ind.

Potentiale for udvikling Forundersøgelsen peger bl.a. på et potentiale for at skabe udvikling i handelsmiljøet gennem øget fokus på byliv og helhedsoplevelsen i bymidten.

Det kan fx være ved at øge udbuddet for aktiviteter, ophold og rekreation i bymidten på mangfoldige måder, og derved trække lokalt liv ind til bymidten – også uden for butikstiderne.

Det kan også være ved at udvide og forbedre turisternes oplevelse af Fredensborg gennem attraktive, dynamiske og gode oplevelser af slotsbyen som helhed.

Bymidtekonkurrence Hele forundersøgelsen – med analyser - offentliggøres i dag og skal tjene som baggrundsmateriale for udskrivelsen af en tofaset bymidte-konkurrence i foråret 2014. 

 

 

Konkurrencens temaer fastlægges endeligt efter bymødet, og derefter er det op til politikerne at sætte gang i en konkurrence.

Konkurrencen forventes at være afviklet primo 2015.

Herefter vil det være op til byrådet, og byens mange andre aktører, at arbejde strategisk med realiseringen af konkrete delprojekter.

 

 

Se mere på www.fredensborg.dk/mitfredensborg og på Facebook-gruppen Mit Fredensborg, hvor alle inviteres til at bidrage med viden og input og til at debattere byens udvikling.

Bymødet afholdes den 12. december kl. 19 på Fredensborg Bibliotek.

Alle er velkomne!

 

{fcomments on}