Ved mandagens byrådsmøde oplæste Boremestren følgende fælles udtalelse fra Byrådet om Egedalsvænge.

---------------------------------------------------------------------------------

Jeg vil gerne starte med at læse en fælles erklæring op fra hele Byrådet om Egedalsvænge:

 

Vi – Fredensborg Byråd – følger sammen med Boligforeningen3B udviklingen i Egedalsvænge tæt.

 

I de seneste uger har Egedalsvænge endnu engang påkaldt sig opmærksomhed fra landets største medier. Desværre har det ikke været for de mange gode og positive historier fra området.

 

Det er synd, for der sker rigtig mange spændende og gode ting i Kokkedal i disse år. Snart sætter vi spaden i jorden til Danmarks største klimatilpasningsprojekt, vi har lige åbnet en ny ungdomsklub i efterårsferien, byen har fået eget cafébibliotek og den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej gør hver dag en positiv forskel for mange beboere – ikke mindst i Egedalsvænge.

 

Men i stedet for de positive historier er der sat fokus på den måde, afdelingsbestyrelsen forvalter beboerdemokratiet på. Byrådet finder denne udvikling uheldig – og bekymrende.

 

I forhold til netop beboerdemokratiet, så er det en kommunal opgave at føre tilsyn med, at dette fungere og agere på et lovligt grundlag. Det er imidlertid organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B, som har det daglige tilsyn med, at tingene fungerer i de enkelte afdelinger.

 

Kommunen er da også sammen med Boligforeningen 3B enige om, at situationen i Egedalsvænge i Kokkedal påkalder sig særlig opmærksomhed og skal følges tæt.

 

Særligt har det været vigtigt for Byrådet, at Boligforeningen 3B meget klart får signaleret til afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge , hvilken kompetence bestyrelsen har - og navnlig hvilken kompetence, de ikke har.

 

Da Boligforeningen 3B deltog i det seneste Økonomiudvalgsmøde redegjorde de for den aktuelle situation.

 

Boligforeningen 3B fortalte:

 

  • At de har indskærpet overfor afdelingsbestyrelsen, hvilke områder afdelingsbestyrelsen har kompetence til at tage beslutning om – og hvilke afdelingsbestyrelsen  ikke har kompetence til.
  • Herunder at de ikke har kompetence til at beslutte, hvad lokaler - der ikke bruges til boligudlejning - skal bruges til.
  • Afdelingsbestyrelsen  har altså ikke kompetence til at opsige fx billardklubbens brug af  lokaler, men skal tage det op på et afdelingsmøde.
  • Dette understøttes yderligere ved at B’s formand til medierne har udtalt
  • ” Hvis bestyrelsen bliver genvalgt på det kommende afdelingsmøde, og mødet vedtager at lukke Hyggeklubben og Billardklubben, vil 3B dog  overveje at bryde ind og tage retten til at fordele lokaler fra beboernes  årlige møde.
  • »Det er ikke beboerdemokrati, hvis man har 50,2 procent af   stemmerne og ikke tager hensyn til mindretallet.
  • Hvis det sker, vil vi  overveje at gøre brug af vores ret,« siger Steffen Morild

 

 

At de har indskærpet overfor afdelingsbestyrelsen, at det lokale beboerdemokrati  også indbefatter en respekt overfor mindretallets ønsker og behov.

Der var også enighed om, at der er behov for at kommunen og 3B præciserer      over for afdelingsbestyrelsen, at det boligsociale arbejde som Fredensborg      Kommune, Boligforeningen 3B og AB Hørsholm samt Landsbyggefonden har i  ”Kokkedal på Vej” ikke må forhindres i at gøre det nødvendige arbejde, som  det er sat i verden for at udføre. 

følger  beboerdemokratiet nøje og holder ekstraordinære møder, hvor situationen i  boligafdelingen drøftes.

 

Hele Byrådet bakker op om disse tiltag og understreger samtidig, at der skal være plads til alle i de almene boligafdelinger.

Nu følger vi sammen med Boligforeningen 3B situationen tæt og er der behov for yderligere tiltag, vil vi selvfølgelig diskutere dette.

 

{fcomments on}