”På baggrund af de sidste dages medieomtale af forholdene i Egedalsvænge i Kokkedal har jeg her til morgen drøftet sagen med kommunens administration”, fortæller Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen (A).

”Jeg ser med bekymring på nogle af de signaler, der kommer fra beboerne i bebyggelsen. Det er vigtigt, at beboerdemokratiet virker.

Det er også vigtigt, at opsigelser af foreninger og andre, der bruger afdelingens fælleslokaler er saglig og tager højde for, at der i en almen boligafdeling skal være plads til alle.”

Og så er der Hizb ut-Tahrir:

”Jeg bryder mig personligt ikke om deres livsanskuelser og værdier, men så længe de har status som en lovlig forening og agiterer for deres holdninger på lovlig vis, har kommunen ikke meget at komme efter.”

Kommunens tilsyn i forhold til almene boligafdelinger skal sikre, at almenboliglovgivningen og selskabets vedtægter overholdes. Dette tilsyn varetages dog først og fremmest af boligselskabet selv.

”Jeg har derfor inviteret Boligselskabet 3B’ s ledelse til Økonomiudvalgets møde på mandag, hvor de vil orientere om situationen og om de tiltag, som boligselskabet selv har sat i værk.

I den forbindelse vil vi også drøfte med boligselskabet hvilke muligheder, der er for at skærpe tilsynet med boligafdelingen og for at opretholde beboernes demokratiske rettigheder.”

Boligselskabet har allerede oplyst, at det efter deres opfattelse er selskabet og ikke boligafdelingen, der indgår aftaler om udlån af fælleslokaler, som det billardklubben har rådet over.

Boligselskabet har selv taget fat om denne sag, ligesom man har indskærpet over for afdelingsbestyrelsen, at man som demokratisk valgt har pligt til at varetage alles interesser.

”Jeg er glad for at boligselskabet har taget disse initiativer.

Kommunen vil dog naturligvis følge dialogen tæt og medvirke til, at der findes konstruktive løsninger”, fortsætter borgmesteren.

Kommunen har flere gange været i kontakt med boligselskabet.   ”Jeg har derfor tillid til, at Boligselskabet vil håndtere den foreliggende situation på bedste vis, så denne sag så hurtigt som muligt kan erstattes i avisernes overskrifter af historier om alt det gode og alle de spændende klima- og andre initiativer, der foregår i Kokkedal”, slutter borgmesteren.

 

{fcomments on}