Ulla Hardy-Hansen og Christian de Jonquières, som siden 1. januar 2022 i byrådet har været registreret som ”U.P.” (Som Stående Udenfor Partierne), har besluttet, at de fremadrettet i deres politiske virke vil anvende navnet ”Fredensborg SocialKonservative” (FSK).

- Baggrunden for beslutningen er, at vi begge har en udtrykkelig konservativ baggrund med et socialt konservativt udgangspunkt. Som stærkt politisk engagerede byrådspolitikere, har vi derfor følt det lidt ”nøgent” at være registrerede som U.P.-er.
Det skal udtrykkeligt understreges, at vi ikke har besluttet at stifte et politisk parti eller at etablere en lokalliste. Vi synes at samarbejdet med de øvrige partier har fungeret godt i de første 4 måneder af denne byrådsperiode, udtaler Ulla Hardy-Hansen og Christian de Jonquières i en pressemeddelelse til Radio Humleborg.


Deres udgangspunkt vil fortsat være det kultiverede møde med det omgivne samfund på et oplyst grundlag. Bevidstheden om og eksistensen af den lokale kultur og historie er helt afgørende for en fortsat god udvikling af Fredensborg kommune. Det lokale erhvervsliv i by og i landområderne skal have de bedst mulige forhold med fokus på det bedste af den grønne dagsorden, skriver de i pressemeddelelsen.


- For kommunen er det vigtigt, at der leveres løsninger, der fungerer i hverdagen for borgerne og erhvervslivet. Det kræver samarbejde og vilje og evne til at indgå i kompromiser, der kan være svære men også nødvendige, fortæller Ulla Hardy-Hansen og Christian de Jonquières.