Byrådet i Fredensborg Kommune skal nu drøfter om og i givet fald hvordan byrådsmøder kan live-streames og optages. Sagen er i første omgang på dagsordnen i økonomiudvalget, der holder møde mandag den 21. marts - vedtager man forslaget, kan borgerne se med fra august 2022. 

I dag live-streamer mere en 2/3 del af landets kommuner deres byrådsmøde fra deres hjemmeside og flere benytter også muligheden for at streame mødet fra facebook.

En rundspørge som Fredensborg kommune har foretaget til andre kommuner fortæller, at det er forskelligt, hvor meget de streamede byrådsmøder ses. Gennemsnitligt seertal ligger mellem 10 og 50 og er sagsafhængige.

Den Konservative Byrådsgruppe er i den grad tilhængere af at sikre livestreaming af Byrådsmøderne.

- Det vil sikre den demokratiske proces, og sikre at vi er tættere på borgerne, som det hele jo handler om, fortæller byrådsmedlem Heidi Nyby i en kommentar til Humleborg Online.

Administrationen i Fredensborg kommune indstiller, da også til økonomiudvalget: At Byrådet drøfter muligheden for livestreaming af byrådsmøderne samt deres egen rolle heri.

I fald der træffes beslutning om livestreaming af byrådsmøder vil dette være med opstart fra august 2022.