Venstre er tilfredse med at der nu er indgået budgetforlig med deltagelse af alle byrådets partier, og med at der er tale om et fornuftigt budget med stor ansvarlighed for kommunens økonomi udtaler Thomas Elgaard (V)

 

Der skabes et økonomisk råderum på i alt 96 mio. kr. over årene 2014-17 samt en ekstra driftreserve på 14. mio. kr., og dette er der nu opnået enighed om at disponere.

 

Forliget er udtryk for et kompromis, og der er selvsagt elementer i forliget, som vi i Venstre føler os tættere knyttet til end andre elementer, men vi kan stå inde for det samlede resultat.

 

Vi har omsider fået taget hul på at lette skatten. Fra 2014 lettes indkomstskatten, ligesom dækningsafgiften lettes allerede fra 2014 og ikke først i 2015, som ellers aftalt i sidste års budget (2013).

 

I Venstre lægger vi fortsat vægt på at vi igen skal have gang i ejendomsmarkedet i vor kommune, og Venstre vil fortsat arbejde for at få skabt et politisk flertal i de kommende år for en lempelse i de løbende grundskyldsstigninger, som er den væsentligste grund til at Fredensborg fravælges når unge familier skal købe hus eller bygge nyt.

 

Vi fastholder de ekstraordinære afdrag på kommunens store gæld, og partierne har givet hinanden håndslag på at kommunen er gældfri i 2022. Dette vil Venstre holde de andre partier op på. Presset på kommunens økonomi vil aftage mærkbart, når vi har fået afviklet den løbende rentebetaling og afdragene på gælden på 582 mio. kr.

 

Venstre er godt tilfredse med at der nu endeligt kommer fokus på erhvervslivets forhold i kommunen med ansættelsen af en erhvervsguide og at der etableres en indgang for erhvervslivet, Det vil gøre behandling af tilladelser mv. enklere og hurtigere for erhvervslivet. Der sker en fritagelse for byggesagsgebyrerne på enfamilieshuse i 2014, hvilket gør det mindre uoverkommeligt at vælge at flytte til Fredensborg frem for til nabokommunerne. Indirekte vil dette også støtte det lokale erhvervsliv. Desuden nedsættes byggesagsgebyrerne generelt fra 2015,

 

Indholdsmæssigt er der tale om et rigtigt ”fritidsfacilitetsforlig”, idet der i de kommende år investeres i nye fritidsfaciliteter i alle bysamfund, bl.a. kunstgræsbaner i Fredensborg og Nivå/Kokkedal, Gymnastikkens Hus ved Holmegårdshallen, idrætscenter i Humlebæk, atletikanlæg i Fredensborg, Byens Hus i Kokkedal og en opdatering af faciliteterne i Fredensborg Bio, Der er også afsat budget til at igangsætte projekteringen af en svømmehal i kommunen.

 

Endvidere etableres en byudviklingspulje, der bl.a. kan rumme midler til udvikling af Fredensborg Bymidte, indretning af Nivå Bibliotek til medborgerhus, etablering af skaterbane i Fredensborg og forskønnelse af Nivå Strandpark.

 

Der afsættes midler til at skabe trygge rammer for kommunens borgere, ligesom det er besluttet at der skal følges op og evalueres på de tryghedsskabende tiltag.

 

Så alt i alt er Venstre godt tilfredse med de fingeraftryk vi har fået i budgettet udtaler Thomas Elgaard (V) Borgmesterkandidat og gruppeformand for Venstre.

{fcomments on}