Borgmesterens tale, som han holder for det nye byråd ved det konstituerende møde torsdag den 9. december 2021:

Jeg vil gerne sige byrådet tak for valget og den tillid, I nu igen har vist mig. Det er 4. gang byrådet viser mig den tillid og jeg vil love, at jeg fortsat vil arbejde for det brede tillidsfulde samarbejde, der er med til at skabe resultater til gavn for alle kommunens borgere.

 

Jeg glæder mig til det kommende samarbejde. Og som jeg sagde i valgkampen, så mener jeg, at vi har alle muligheder for at blive en af Danmarks bedste kommuner.

 

Så vil jeg sige et stort varmt velkommen og et stort tillykke med valget til de 11 helt nye byrådsmedlemmer. Tak fordi I har valgt at bruge jeres tid her i Fredensborg Byråd. Samtidig skal der også lyde et stort tillykke til de genvalgte byrådsmedlemmer. Tak til jer fordi I vil fortsætte i det lokale demokratis tjeneste.

 

Til de nyvalgte kan jeg sige, at alle os genvalgte byrådsmedlemmer vil gøre alt hvad vi kan, for at I hurtigt bliver fortrolige og trygge med det politiske arbejde. I vil hurtigt finde ud af, at ét er valgkampen, hvor meningerne brydes - noget andet er det daglige politiske arbejde, hvor vi sammen og i en god tone arbejder for at opnå de bedste resultater og løsninger for vores borgere.

 

I TV-programmet Deadline blev Fredensborg kommune fremhævet som en af de kommuner, hvor man har en lang tradition for en bred konstituering og brede budgetforlig. Den tradition fortsætter vi med. 26 af byrådets 27 medlemmer står bag konstitueringsaftalen.

Og tak til alle som bidrog til det flotte resultat.

 

Det er godt med brede politiske aftaler, fordi det skaber stabilitet, sikker drift og en klar politisk retning. Det ønsker borgerne, og det skaber trygge arbejdsvilkår for kommunens dygtige medarbejdere.

 

Med dette kommunalvalg er der nu 11 kvinder i byrådet. Det er et pænt stykke over gennemsnittet i landets øvrige byråd. Vi har samtidig fået valgt nogle meget engagerede yngre byrådsmedlemmer, som jeg har haft fornøjelsen af at møde i valgkampen. Og jeg kan fortælle jer, at den fornyelse glæder alle os ældre i byrådet. Vi skal jo huske på, at det er jer, der skal bære den lokalpolitiske fakkel videre, når vi andre ikke ønsker at fortsætte eller er her længere. 

 

Vi har mange opgaver foran os. Vi nedsætter i det nye år to nye § 17.4 udvalg. Et Ungeudvalg og et Fastholdelses- og rekrutterings-udvalg som hver især får et politisk kommissorium, som de skal arbejde ud fra. Dernæst får vi et nyt fagudvalg - Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling, som sammen med vores Plan-, Trafik- og Klimaudvalg skal stå for kommunens grønne omstilling. Det gør de sammen og med inspiration fra kommunens klimaråd.    

 

Der er meget, vi skal udrette og samarbejde om i de kommende år.

Lad mig bare nævne nogle områder:

- udviklingen af vores bysamfund

- Fremtidens Folkeskoler

- Rekruttering (ikke mindst til vores ældrepleje),

- Styrket miljø- og klimaindsats,

- Bedre forhold for de unge

- Udbygning af fritids- og idrætsfaciliteter

 

Og mange andre vigtige ting, som skal være med til at gøre vores kommune til en af landets bedste kommuner.

Og vi har et særdeles godt udgangspunkt for dette arbejde:
”Vi har en bundsolid økonomi med over 320 millioner i kommunekassen og så vil I som byrådsmedlemmer være med til at gøre Fredensborg Kommune gældfri ”. Det sker i 2023.
Det er der ikke mange byrådsmedlemmer i Danmark, som kan skrive på deres politiske CV.

 

 

Afslutningsvis vil jeg sige, at et af de allervigtigste mål for mig - i mit virke som borgmester - er at sikre et godt, tillidsfuldt og bredt samarbejde i hele byrådet.

 

Men det er også helt afgørende, at vi i løbet af beslutningsprocessen lytter til synspunkter fra borgere, erhvervsliv og foreninger, og inddrager deres perspektiver.

 

Fordi det er gennem dialog og gode0 og gennemtænkte processer, at vi får et resultat, som både er bedre og nyder større legitimitet hele vejen rundt - og det synes jeg altid, at vi skal stræbe efter.

 

Med disse ord vil jeg endnu engang ønske jer alle tillykke med valget.