Forud for en truende eksklusions sag, har Ulla Hardy-Hansen og Christian de Jonquieres meldt sig ud af Det Konservative Folkeparti, skriver sn.dk.

Det sker efter, at de to -  på valgnatten i sidste uge, gik enegang overfor partien og indgik et konstitueringsgrundlag med Socialdemokraterne

Her med pressemeddelelsen fra Ulla Hardy- Hansen og Christian de Jonquires;

Hermed skal det oplyses, at Ulla Hardy-Hansen og undertegnede desværre har følt det nødvendigt efter et mangeårigt og trygt medlemskab af Det Konservative Folkeparti at melde os ud af partiet som følge af, at der på foranledning af den lokale konservative forhandlingsdelegation er rejst en eksklusionssag mod os direkte af partiet og altså ikke igennem den lokale vælgerforening.

Vi er af den bestemte opfattelse, at kun et meget begrænset mindretal om overhovedet nogen at Den Konservative Forenings gode medlemskreds ville have stemt for en eksklusion.

Ulla og jeg vedstår vores underskrifter på konstitueringsgrundlaget, der altså ikke er en konstitueringsaftale og vil i den nye byrådsperiode fremstå som en samlet gruppe.

Vi vil arbejde for et bredt og konstruktivt samarbejde i byrådet til gavn for kommunens borgere.

Uanset det forhold, at vi har meldt os ud af vores parti, er vi uantastet stærkt konservative, hvor vores udgangspunkt for vores virke vil være det kultiverede møde med det omgivne samfund og her på et oplyst grundlag.

Som nævnt ser vi frem til et bredt samarbejde med byrådets øvrige partier, herunder vores nu forhenværende parti, ligesom vi glæder os til samarbejdet med andre aktører i vores kommune til gavn for kommunens ve og vel.

På Ullas og egne vegne

Christian de Jonquières