SF i Fredensborg kommune går imod skattelettelser, der skal finansieres ved besparelser og omlægninger, der går ud over servicen på vigtige områder for børn, unge og ældre..


SF vil til gengæld forsøge at få flertal for at nedsætte eller undgå stigninger i betalingen for dagtilbud, først og fremmest vuggestuetaksten. Det er en meget stor post på børnefamiliers budget.


Kommunen betaler store årlige afdrag, der vil fjerne kommunens gæld i 2025. Nogle partier kræver, at der skal gennemføres ekstraordinære afdrag, så gælden er væk et par år tidligere. SF er imod at foretage besparelser med dette ene formål.

 

SF vil igen kræve, at kvaliteten i kommunens dagtilbud hæves ved at forbedre normeringerne. Det er en vigtig del af det gode daginstitutionstilbud, at antallet af børn i hver gruppe begrænses.

Vi vil også forsøge at imødegå dannelsen af meget store børnehaveklasser ved at indføre en særlig pulje, som kan bruges, når der er et aktuelt behov for en ekstra klasse.

 

I forbindelse med den nye skolereform ser vi et stærkt behov for investering i tidssvarende faglokaler, og forventer at få de øvrige partier med på en hurtig forbedring her. På skoleområdet skal der afsættes penge til særlig efteruddannelse af lærere og pædagoger i forbindelse med den øgede inklusion af børn med særlige krav og behov.

 

Vi vil styrke kulturen, bibliotekerne og musikskolen ved at undtage dette område for generelle besparelser og selvfølgelig afsætte pengene til det nye partnerskab mellem kommunen og Ragnarock om udbud af drama til børn og unge, skoler og foreninger. Vi er enige med andre partier om behovet for kunstgræsbaner.

 

SF har vedholdende mindet om løftet om et Byens Hus i Kokkedal, som skal realiseres snart, men udbygning af biblioteket i Nivå og en aktivering af Regnbuen til foreningsformål står også højt på vores prioriteringsliste. Især det sidste bør kunne realiseres nu og her.

 

SFs gruppe i Fredensborg byråd
Hanne Berg, Ole Bergmann, Suzan Daoud og Ebba Anker

{fcomments on}