Fredensborgs unge graver et spadestik dybere. Tager bladet fra munden og blander sig i ungeanliggender op til kommunalvalget. En gruppe unge i alderen 14 – 16 har været samlet til to workshops om hvordan de synes forholdene kan ændres – politisk og praktisk i kommunen. De unge sprudlede med gode ideer.

Mange oplever de unge som fraværende i det politiske arbejde. Sådan er det ikke i Fredensborg Kommune.

De unges politiske engagement finder sted udenfor de officielle fora. Hvis unge skal engageres mere i samfundets officielle politiske fora, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad det er, der fremmer eller hæmmer deres motivation for politiske deltagelse. Derfor havde Ungfredensborg for nylig taget initiativ til to workshops med de unge.

Politik er vigtigt

Under parolen ”dine muligheder – dit ansvar”, blev mobilerne lagt væk og meningerne og ideer kom på bordet. Hvordan man kan lave attraktive sociale uderum, hvor unge kan mødes - var et af de mange temaer, som var efterspurgt. Hvordan kan unge få skabt mentorer og ambassadørordninger, der vil guide og hjælpe dem videre i livet, var en anden ide der blev efterspurgt.

Livet som 14 årig – og næstegangsvælger er ikke altid ligetil. Mange af de unge er ved at udvikle egen personlig identitet med alt hvad det indebærer. Så det at forstå politik og demokratiske processer kan virke sekundært.

Initiativtager og souschef Julie Falholt Ungfredensborg fortæller: ”Der findes masser af dygtige, ambitiøse unge, der gør sig mange overvejelser over, hvordan de bedst kan være med til at gøre en forskel. Der er en høj grad af bevidsthed, refleksion og indsigt bag mange af de valg, som de unge træffer. Derfor er det vigtigt at lytte til dem og få en snak i gang om, hvad de selv kan gøre og
påvirke for deres egen og for fremtidens skyld”.

Du er noget og du er nogen

Selvhad, mindreværdskomplekser og selvskade var også et tema i løbet af de to workshops. Trivsel og mental sundhed rumsterer i de unge hoveder. Temaet fyldte blandt de fremmødte. De unge havde masser af tanker om, at alle unge skal kunne opnå digital respekt uden mobning i en hverdag, der flyder over med netbaserede informationer og idealbilleder. Noget de unge var bevidste om og ønskede nye standarder omkring.

Næstegangsvælgermøde 4. november

De unge kan ikke stemme her op til kommunevalget, men afholder et Næstegangsvælgermøde. Et møde, hvor de vil præsentere deres tanker med musik, kunst og humor og stille spørgsmål til de yngste lokalpolitikere, som de måske ved næste valg har mulighed for at stemme på.

Således afholdes næstegangsvælgermødet torsdag d. 4. november kl.18-21 i Byens Hus Egedal. Mødet er for og med den unge generation. Forbudt for voksne. Fire lokalpolitikere deltager. Hver politiker kommer med et kort inspirationsoplæg om deres vej ind i politik og hvorfor - og hvordan - de arbejder med at få indflydelse. Derefter vil der være debat med spørgsmål fra de unge samt
fremlæggelse af de unges ideer så politikerne får mulighed for at forholde sig til dem. Og hvem ved måske fødes en ung lokalpolitiker på dagen?

Ingen kryds – men masser aftryk

I forlængelse af de afholdte workshop har Musikholdet UC Stars valgt at give deres politiske ønsker og drømme et kunstnerisk udtryk. De glæder sig til at spille for de fremmødte.

Kunstner, Oliver Abbey laver sammen med de unge valgplakater på selve aftenen. Valgplakater som afspejler og udtrykker de unges politiske anbefalinger, som er fremkommet på de to workshops. På aftenen vil der være en afstemning om hvilke af plakaterne, der skal trykkes og hænges op i lygtepælene op til valget d. 16. november.

Udvalgte spørgsmål fra de unge - sendt til politikerne til næstegangsvælgermødet

1. Hvilke tanker har I om hvor og hvordan man kan lave attraktive sociale uderum, hvor unge kan mødes?

2. Unge har ofte mere tillid til andre unge end voksne. Hvilke tanker har I om hvor og hvordan man kan udvikle, etablere og drifte ung mentorer/ambassadørerordninger, der guider og hjælper de unge?

3. Hvilke tanker har I om hvor og hvordan, man kan etablere virkelighedsnær og perspektivrig global orienteret undervisning, der er vedkommende og engagerende for de unge?

4. Hvordan tænker I at verdensmålene bliver virkelige og operationelle for unge i kommune?