26 af byrådets 27 medlemmer står bag budgetforliget for 2022-2025, som bærer overskriften "Bæredygtig udvikling og velfærd". Med det nye budgetforlig sætter byrådet en klar retning for den fortsatte udvikling af kommunens bysamfund, velfærden til borgerne og den grønne omstilling.

Det fastslår borgmester Thomas Lykke Pedersen på baggrund af det forlig, som 26 medlemmer af byrådet står bag, og uddyber:

"Jeg glæder mig over, at vi i byrådet - efter en række meget konstruktive forhandlinger - har fundet sammen om et meget bredt forlig, hvor 26 byrådsmedlemmer står bag.

Det betyder, at vi med dette forlig fastholder den ansvarlige økonomiske politik med en stram økonomistyring, en solid kassebeholdning på ca. 300 mio. kr. og hvor vi bliver gældfrie i 2023, som blot én af fem kommuner i landet.

Samtidig investerer vi meget store beløb i udvikling af hele kommunen, intensiverer den grønne omstilling og - ikke mindst - fortsætter udbygningen af velfærden til borgerne med bedre normeringer for både børn i dagtilbud og i ældreplejen.

Det har således været centralt i forhandlingerne, at det skal være trygt at blive ældre i kommunen. Derfor løfter vi området med yderligere 2 mio. kr. årligt, svarende til ca. 5 nye ansatte i hjemmeplejen. Derudover øges bemandingen på Skovgårdens rehabiliteringsafsnit i aften og nattetimerne, hvor presset er størst, og vi styrker rengøringen", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"I budgettet er der fortsat fuld kraft på udviklingen af vores bysamfund og landområdet i overensstemmelse med den samlede plan Fremtidens Fredensborg Kommune. Vi etablerer endvidere nye dagtilbud, så vi kan tilbyde pasning til alle de mange nye børn, som heldigvis beriger kommunen i disse år.

Men der er også kommet nye elementer ind, som kan styrke vores fritidsliv. Vi har derfor afsat penge til at undersøge mulighederne for at etablere en kunstig skibakke på Fredtoften og udvide Fredensborg Hallen samt til kunst og bevægelse i Karlebo.

Med forliget fortsætter vi også vores vision om at være en førende kommune i den grønne omstilling. Vi intensiverer derfor indsatsen for grøn varmeforsyning, hvor der et meget stort potentiale for CO2 reduktioner", siger borgmesteren og slutter:

"Dette budgetforlig kommer efter en periode, hvor COVID-19 satte dybe aftryk overalt i kommunen og med betydelige eftervirkninger i 2021. Jeg vil derfor endnu engang benytte anledningen til at kvittere for det samspil og den anerkendelse, der i en helt særlig tid har været mellem kommune, medarbejdere og borgere".

 

Læs hele budgetforliget her