Som følge af Kristian Hegaards udtræden af Fredensborg Byråd indtræder 1. stedfortræder for Radikale Venstre, Marianne Bredgaard Karlsson, som medlem af byrådet.

Valggruppen bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har på den baggrund meddelt, at Bettina Bové indtræder som medlem af:

Social- og Seniorudvalget,
Økonomiudvalget,
Fritids- og Idrætsudvalget,
Folkeoplysningsudvalget,
Nivaagaards Malerisamling,
Handicaprådet,
Kommunalpolitisk Topmøde,
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v. og
Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Som konsekvens af disse nyudpegninger har Bettina Bové anmodet om at udtræde af følgende udvalg:

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget,
Børne- og Skoleudvalget og
Venskabsbyforum.
Efter Kristian Hegaards udtræden af Byrådet indtræder 1. stedfortræder for Radikale Venstre, Marianne Bredgaard Karlsson, som medlem af byrådet. Valggruppen meddeler i den forbindelse, at Marianne Bredgaard Karlsson indtræder som medlem af:

Kulturudvalget,
Børne- og Skoleudvalget,
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget,
Venskabsbyforum,
Handicaprådet (som stedfortræder for Bettina Bové),
Kommunalpolitisk Topmøde (som stedfortræder for Bettina Bové),
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v. (som stedfortræder for Bettina Bové) og
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (som stedfortræder for Bettina Bové).

Umiddelbart efter byrådets møde blev der afholdt ekstraordinære møder i Fritids- og Idrætsudvalget, hvor Bettina Bové blev valgt som ny formand, og i Social- og Seniorudvalget, hvor Bettina Bové blev valgt som ny næstformand, idet Hans Nissen fortsætter som formand.

Administrationen bemærker, at Kristian Hegaard som formand for Fritids- og Idrætsudvalget har været født formand for driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark. Fritids- og Idrætsudvalget skal på sit førstkommende møde vælge ny formand. Den nye formand vil derpå tiltræde som født formand i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.