Fredensborg Kommune har netop skudt en større kampagne i gang, der skal få flere borgere til at stemme ved efterårets kommunalvalg.

Selv om kommunalvalget først er den 19. november, kan borgerne allerede afgive såkaldte brevstemmer fra i dag 20. august – altså godt tre måneder før.

Den mulighed bør flere vælgere udnytte, så valgdeltagelsen hæves, mener politikerne i Fredensborg Byråd.

 

”Vi opfordrer endnu flere borgere til at afgive deres stemme ved det forestående kommunalvalg. Valgprocenten lå på 67,8 procent i 2009, og den bør kunne komme højere op. At stemme til kommunalvalget er en stemme, der giver indflydelse, og derfor vil vi også lette vælgernes adgang til at afgive deres stemme.

Valghandlingen behøver nemlig ikke vente til den 19. november. Man kan allerede nu møde op i kommunens Borgerservice på Rådhuset og stemme.

En mulighed som jeg vil opfordre de mange - som måske har svært ved at nå frem den 19. november - om at benytte”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen og fortsætter:

”Byrådet igangsætter derfor nu også en særlig kampagne med en opfordring til, at endnu flere benytter sig af muligheden for at brevstemme, og ikke først venter til valgdagen.

Med kampagnen vil vi gøre mere ud af at fortælle om mulighederne for at brevstemme - og vi vil dermed gøre det lettere for borgerne at afgive deres stemme”.

Den nye kampagne indeholder blandt andet:


Løbende      annoncering i lokalpressen fra start af august

  • Mulighed      for at stemme i Borgerservice på Rådhuset og kommunens biblioteker
  • Udvidede      åbningstider i ugerne op til valget
  • Valghyggedage      for ældre på pleje- og aktivitetscentre med kaffe og kage, når der kan      stemmes

Fakta om brevstemmer:


Ved kommunalvalget i 2009 blev der i Fredensborg Kommune afgivet 768 brevstemmer. Det svarer til 3,9 procent af alle afgivne stemmer i kommunen.


Hvordan kan du brevstemme?

At brevstemme betyder, at du, som borger, stemmer forud for valget. Det kræver, at du møder personligt op før valget og afgiver din stemme. Din stemme bliver derefter gemt i en kuvert indtil selve valgdagen, hvor stemmerne tælles op. Husk legitimation.


Hvornår kan du brevstemme?

Du kan foretage brevstemning fra den 20. august til og med lørdag den 16. november.


Hvor kan du stemme?

Du kan brevstemme hos Borgerservice på Rådhuset og på kommunens biblioteker. Åbningstiderne i Borgerservice er:

Rådhuset i Kokkedal: mandag: 8.30 – 17.30, tirsdag – torsdag kl. 8.30 – 13.00.

Nivå Bibliotek: tirsdag kl. 14-17

Fredensborg Bibliotek: onsdag kl. 14 – 17

Humlebæk Bibliotek: torsdag kl. 14 -17


I ugerne op til valget udvides åbningstiderne væsentligt.

 

Hvem kan brevstemme?

Alle som er stemmeberettigede. Men hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan du brevstemme i eget hjem.

I den forbindelse skal du søge om at brevstemme via Borgerservice. Ansøgningen kan du tidligst foretage fra tirsdag den 21. oktober og senest den 7. november kl.18. I samme periode kan ansøgningsblanketter findes på kommunens hjemmeside, og de vil også blive udleveret af hjemmeplejen.

 

Fakta: Flere initiativer på vej


Kampagnen er ikke det eneste initiativ, som Byrådet har besluttet, for at sikre en højere valgdeltagelse i Fredensborg Kommune.

Blandt de øvrige initiativer kan nævnes:


Der er stor fokus på at informere førstegangsvælgerne om vigtigheden af at afgive deres stemme. Derfor er byrådsmedlemmerne klar til at deltage i arrangementer om kommunalvalget på uddannelsesinstitutioner i Nordsjælland og Hovedstadsområdet.

  • Det lokale erhvervsliv opfordres til med forskellige arrangementer i byerne at understøtte en højere valgdeltagelse.
  • Kommunens mange bolig- og grundejerforeninger opfordres til at sætte valget på dagsordenen og fx opsætte kommunens valgannoncer i opgange og fælleslokaler.
  • Tre uger før valget iværksættes en stor kampagne med annoncer på alle togstationer og centrale busstoppesteder i kommunen.
  • Adgangen til valglokaler gøres lettere og stemningen i valglokalerne gøres mere hyggelig.
  • På alle afstemningssteder bydes der på gratis kaffe og valgkage.
  • Særlig information til de ca. 2500 vælgere i kommunen, der ikke er danske statsborgere, men som er stemmeberettigede


Ved kommunalvalget i 2009 var valgdeltagelsen i Fredensborg Kommune 67,8 procent.


Kommunen vil løbende informere om regler, valgsteder etc. på: http://www.fredensborg.dk/valg

{fcomments on}