En flot femteplads i hele landet. Sådan vurderer Beskæftigelsesministeriet Fredensborg Kommunes indsats for at få ledige borgere i job og uddannelse - og dermed ud af offentlig forsørgelse

Beskæftigelsesministeriet har sammenlignet antallet af offentligt forsørgede i alle landets kommuner i forhold til deres rammevilkår, fx borgernes alder, uddannelse og etnisk herkomst. I den sammenligning kommer Fredensborg Kommune ind på en flot femteplads, da det faktiske antal forsørgede ligger langt under det antal, som ministeriet forventer og beregner ud fra kommunens rammevilkår.

"Vi ved, at det at have job og uddannelse, har en kæmpe stor betydning for borgernes livskvalitet - og også for deres børn, som jo altid spejler sig i deres forældres tilværelse. Derfor er jeg også stolt af dette flotte resultat, som kommer hele kommunen til gavn", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lars Søndergaard (billedet), der er formand for Borgerservice-, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget, uddyber:
"Resultatet viser tydeligt, at vores tilgang til beskæftigelsesområdet er både god og effektiv. Vi lykkes med at hjælpe flere borgere væk fra såvel dagpenge, sygedagpenge som kontanthjælp end ministeriets regnemodel tilsiger ud fra vores rammevilkår. Det er godt gået - og det fortjener vores jobcenter stor cadeau for".

Dagpengeområdet består af dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Sygedagpengeområdet består af sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Kontanthjælpsområdet består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse.