Socialdemokratiet i Fredensborg Kredsen har valgt ny folketingskandidat og kandidat til regionsrådet på velbesøgt kredsgeneralforsamling. En enig kredsgeneralforsamling valgte først Louise Mehnke som ny folketingskandidat, og til regionsrådskandidaturet valgtes derefter Ergin Øzer

Socialdemokratiet i Fredensborg Kredsen afholdt en velbesøgt kredsgeneralforsamling onsdag d. 2.september, hvor kredsen valgte kandidater til såvel folketing og regionsrådet. Begge kandidater blev indstillet til kredsgeneralforsamlingen som kandidater til valget allerede i januar måned og valget til kandidaturerne var planlagt gennemført på kredsgeneralforsamling i marts måned, men grundet COVID19 situationen har det først i september været muligt at samle kredsgeneralforsamlingen og gennemføre valget til de to kandidaturer.

En enig kredsgeneralforsamling valgte først Louise Mehnke som ny folketingskandidat, og til regionsrådskandidaturet valgtes derefter Ergin Øzer, begge med klapsalver fra de fremmødte medlemmer fra partiforeningerne i Hørsholm og Fredensborg kommuner. Begge valgte kandidater er på nuværende tidspunkt medlemmer af byrådet i Fredensborg Kommune.

På kredsgeneralforsamlingen blev der ligeledes foretaget valg til kredsbestyrelsen. Lasse Lynæs (næstformand i Fredensborg partiforening) fortsætter som formand for kredsen og ligeledes fortsætter Peter Moesgaard som næstformand i kredsens bestyrelse (formand i Hørsholm Partiforening). Kredsbestyrelsens øvrige medlemmer er; Vivian Johnsen (formand i Fredensborg Partiforening), Knud Erik Mikkelsen, Kirsten Brandt, Annett Kjær-Andersen, Lars Sandt, Bent Sonne, Liselotte Kjærulf, Josephine Guldager, Svend Erik Christiansen og Christian Spure Hansen (suppleant).

Folketingsmedlem Henrik Møller besøgte generalforsamlingen og aflagde beretning fra folketingsgruppens arbejde, herunder udspillet om ret til tidlig pension, politiudspillet og flere af de andre nye udspil fra regeringens side. Ligeledes deltog Jan Ankler, formand for socialdemokratiet i Region Hovedstaden, og berettede om socialdemokratiets arbejde i regionen, og om processen for regionsrådsvalget i 2021, hvor Socialdemokratiet i Region Hovedstaden allerede er godt i gang med at ruste regionskandidaterne til den kommende valgkamp.