Det har været gode og konstruktive forhandlinger, hvor alle partier har været med. 
Dansk Folkeparti har igen i år fået sat sit fingeraftryk på budgettet.


Fra sommeren 2021 bliver 370 til en R bus, dvs. den kører hver halve time i dagtimerne, i hverdagene og hver time aften og weekend.

Der afsættes midler til oprensning af vores gadekær. Samt yderligere midler til cykel og gangstier.
Der vil blive arbejdet på bedre mobildækning, ved opsætning af mobilmaster i områder med svag dækning.

 

Der er på b.l.a ældreområdet lavet en pulje til fastholdelses- og anerkendelse af plejeomsorg personale.
Vi nedsætter taksterne for mad til de ældre, samt vil vi arbejde for flere seniorboliger.

 

Skatterne bliver holdt i ro, vi kan endda i slutningen af budgetperiode begynde at udfase dækningsafgiften for erhverv.
Svømmehallen er stadig afhængig af, at der er økonomi til at opføre den, dvs. der ikke er udfordringer, der ikke er styr på.

 

Freja Brabæk Kristensen og Flemming Rømer
Dansk Folkeparti byrådsgruppen i Fredensborg Kommune