I Venstre er vi stolte over vore tydelige og solide bidrag til, at kommunens økonomi nu er så god, at vi har reelle valgmuligheder, når vi lægger budget. Det skriver Lars Søndergaard på vegne af Venstres byrådsgruppe i Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Økonomi
Venstre foreslog i sin tid, at kommunen skulle tiltrække 1000 nye ressourcestærke familier som en del af vor strategi om at gøre kommunen attraktiv og gældfri. Det lykkedes, og gælden afvikles ved udgangen af 2023. Og de nye indbyggere trives her!

Skoler
Venstre foreslog, at byudviklingen i Nivå skulle accelereres med etableringen af en helt ny skole som omdrejningspunkt. Det er vi nu i fuld gang med. Kommunens øvrige skoler får en dramatisk opdatering, så alle kommunens skolebørn får adgang til en skolegang i tidsvarende, bæredygtige og innovative rammer.

Børneområdet
Og nu er tiden kommet til også at opdatere de fysiske rammer på daginstitutionsområdet samt at udvide viften af tilbud til pasning af vore børn. Venstre ønsker således bedre økonomi til pasningsområdet, inklusive bedre adgang for forældre til at passe egne børn mod kompensation, hvilket oven i købet bidrager til bedre normeringer og bedre økonomi på området.

De fysiske rammer i vore daginstitutioner rækker ikke længere. Venstre prioriterer to nye daginstitutioner i den kommende budgetperiode.

Vi ønsker desuden at rekruttere yderligere dagplejere og i øvrigt at skabe overblik over de pasningsmuligheder, der findes i kommunen, uanset om de er kommunale eller private.

Idræt og fritid
Venstre ønsker at øge støtten til kommunens fritids- og idrætsforeninger gennem Fredensborg-reglerne, samt en udbygning af Humlebæk Idrætscenter med faciliteter til udendørs fritidsaktiviteter såsom strandhåndbold og fitness.

Miljø og klimaområdet
Venstre vil fortsat gå foran på miljø- og klimaområdet. Venstre fik opbakning til vort forslag om en solcellepark ved Vandtårnsvej og endda fået den fremskyndet! Venstre foreslog desuden i byrådet en fremrykning af kommunens ambition om at blive CO2-neutral i 2030 i stedet for 2035, og sådan blev det.

Ved budgetforhandlingerne ønsker Venstre forbedrede muligheder for energicheck af private boliger og ressourcer til kommunale energirenoveringer. Desuden foreslår Venstre at alle kommunale initiativer vurderes i forhold til deres klimapåvirkning i forbindelse med den politiske behandling af dem.

Sidst ønsker Venstre flere vilde blomster på kommunens arealer. Både til glæde for diversiteten og for blikket.

Mere politisk åbenhed
Venstre ønsker mere åbenhed i politiske debatter og beslutninger. I april 2020 blev et byrådsmøde for første gang streamet med stor succes. Det vil gøre det nemmere for alle i kommunen at følge mødet enten live eller efterfølgende høre den politiske debat om netop det emne, som man har interesse i. Derfor foreslår Venstre, at vi altid streamer byrådsmøderne fremover.

 

Slutter Venstres byrådsgruppe i Fredensborg Kommune i deres pressemeddelse udsendt af Lars Søndergaard.