Fredensborg Kommune holder tre borgermøder i løbet af august-måned. Så er du interesseret i seniorboliger, boliger på Nyvej i Humlebæk eller kommuinens budget? Så kan du deltage i borgermøde om de tre emner.

Der er rundvisning og præsentation af seniorfællesskabet Kongeparken i Fredensborg den 4. august kl 17 - 19.

Bygherre inviterer til rundvisning af seniorbofællesskabet Kongeparken, Kongevejen 2, 3480 Fredensborg, tirsdag den 4. august kl. 17-19.

I forbindelse med høringsperioden af lokalplansforslag for etape II viser direktør Christian Lund Hansen fra Vivo Ejendomme og Arkitekt Henrik Hansted fra Domus Arkitekterne rundt på grunden.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen og udvalgsformand Lars Simonsen deltager.

Der er digitalt borgermøde om lokalplan H113 - boliger på Nyvej i Humlebæk torsdag den 20. august kl. 17.30-18.30.

Forslag til lokalplan H113 er fremlagt i offentlig høring fra den 8. juli 2020 til den 4. september 2020. Lokalplanen har til formål at udlægge byggefelter til 10 boliger i form af dobbelthuse og kædehuse. Derudover er formålet at regulerer bebyggelsens omfang, højde og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden. Væsentlige elementer er derudover at sikre forsinkelse og håndtering af regnvand samt nedrivning af den eksisterende bebyggelse.

Følg med i borgermødet på www.fredensborg.dk/digitalemøder 

Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til forslag til lokalplan H113 skal sendes til Fredensborg Kommune, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 4. september 2020 og vil herefter indgå i Fredensborg Kommunes endelige behandling af forslaget.

 

Der er orientering om kommunens budget 2021 - 2024 den 25. august kl. 17.00

Byrådet inviterer til dialog og debat om det kommende års budget tirsdag den 25. august kl. 17.–19. i Rådhuskælderen på rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

På borgermødet gives en orientering om den aktuelle budgetsituation samt et indblik i kommunens økonomi. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren og øvrige medlemmer af Byrådet.
Relevant baggrundsmateriale vil blive offentliggjort på.fredensborg.dk/politik/budgettet den 14. august.

På mødet serveres sandwich, vand og kaffe.