Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har indstillet ny folketingskandidat og regionskandidat til Fredensborgkredsen og markerede på generalforsamling Borgmester Thomas Lykke Pedersens 10 år jubilæum som Borgmester i Fredensborg Kommune.

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune afholdt en velbesøgt generalforsamling søndag d. 19. januar 2020, hvor en del af partiforeningens bestyrelse var på valg og partiforeningen udpegede kandidater til opstilling i Fredensborgkredsen til såvel folketing og regionsrådet.

Folketingsmedlem Henrik Møller besøgte generalforsamlingen og aflagde beretning fra folketingsgruppens arbejde. I den efterfølgende drøftelse blev der sat fokus på den annoncerede udfasning af det såkaldte mimrekort og det blev besluttet at generalforsamlingen vil sende følgende udtalelse til de relevante beslutningstagere: ”Bevar MIMREKORTET


Socialdemokratiet i Fredensborg forsamlet til generalforsamling den 19. januar 2020 opfordrer alle beslutningstagere til at arbejde målrettet for en bevarelse af Mimrekortet.

Pensionister er den eneste befolkningsgruppe, som ikke selv har mulighed for at øge egne indtægter fordi de fleste pensioner ligger fast. Det er derfor urimeligt, at offentlige trafikselskaber udhuler pensionisternes købekraft og reducerer pensionisternes muligheder for at bevæge sig omkring ved brug af ledig transportkapacitet.

Afskaffelsen af mimrekortet vil også være et hårdt slag mod pensionisters deltagelse i frivilligt arbejde, for sociale kontakter, transport til sundhedsvæsen, deltagelse i det offentlige liv med mere”.

Medlemmerne Poul Juul og Dorte Beyer Nielsen bidrog med en orientering til generalforsamlingen omkring sundhedspolitiske forhold og udviklingen indenfor det regionale område. Borgmester Thomas Lykke Pedersen berettede dernæst om samarbejdet i byrådet og om udviklingsplanerne i kommunens byområder, som bl.a. indebærer nye investeringer på kommunens skoler, revitaliseringen af Nivåcenteret, planer om at etablere sundhedshuse og en række andre vigtige investeringer.

Formand Vivian Johnsen takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen, samarbejdet med byrådsgruppen og med de mange frivillige medlemmer i partiforeningen, og mindede om at det er de frivillige som er den vigtigste ressource i Socialdemokratiet. Medlemmernes store arbejde i forbindelse med folketingsvalg og Europaparlaments-valget i 2019 bekræftede vigtigheden af den frivillige indsats i kampen for Socialdemokratiets mærkesager.

På generalforsamlingen markeredes Thomas Lykke Pedersens 10-års jubilæum som Borgmester for Fredensborg Kommune. Partiforeningen skænkede en gave til Borgmesteren som han havde ønsket sig; en gavecheck til køb af en kaffebrygger som Borgmesteren ønsker at donere til Kulturstationen i Humlebæk. Borgmesteren fik også et lille snapseglas i tin som erindring for de 10 år som Borgmesteren.

Vivian Johnsen blev genvalgt på generalforsamlingen til formand i partiforeningen og i partiforeningens bestyrelse blev foretaget en enkelt udskiftning. Af 3 bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev Peter Vilain og Jan Jensen genvalgt, mens Knud Erik Mikkelsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Til suppleanter blev valgt Dorte Beyer Nielsen, Majbritt Damborg og Lars Sandt.

Generalforsamlingen foretog valg mellem kandidater til såvel folketings-kandidatur og regionsrådskandidatur. Til begge kandidaturer blev foretaget kampvalg. Tidligere kandidat til byrådet, Suzan Daoud og medlem af Fredensborg Byråd, Louise Mehnke ønskede begge at opstille til folketingskandidaturet. Til regionsrådskandidaturet opstillede både Mette Poulsen, som bor i Rudersdal Kommune, og medlem af Fredensborg Byråd, Ergin Øzer.

Generalforsamlingen valgte at indstille Louise Mehnke som ny folketingskandidat, og til regionsrådskandidaturet pegede generalforsamlingen på Ergin Øzer, begge med klapsalver fra de mange fremmødte medlemmer.


Fredensborgkredsen skal tage endeligt stilling til opstilling af kandidater d. 16. marts, når også Hørsholm Partiforening har haft mulighed for at udpege kandidater på deres generalforsamling.