I forslaget til kommunens nye planstrategi formulerer Fredensborg Byråd visionen for den fortsatte udvikling af en attraktiv og bæredygtig kommune. Byrådet opfordrer alle borgere, foreninger og virksomheder til at deltage på et borgermøde den 22. januar om strategien.

Med planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” fremlægger byrådet sin vision for, hvordan Fredensborg Kommune skal fortsætte sin positive udvikling som en attraktiv og bæredygtig bosætningskommune.

”Det går rigtig godt i Fredensborg Kommune og sådan skal det også være i fremtiden. Derfor fremlægger et enigt byråd nu sit bud på den langsigtede udvikling, som vi ønsker, skal ske med respekt for de unikke kvaliteter, som hver af vores fire byer og landområdet rummer. Men samtidig skal vi tage højde for en række globale og nationale udviklingstendenser, når vi planlægger vores fælles fremtid i kommunen. Det gælder ikke mindst i forhold til at håndtere klimaudfordringen”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen om den nye planstrategi.

Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, er enig og uddyber:
”Vi har en bunden opgave med at klimasikre kommunen og indrette vores byer, så vi både kan bo trygt, øge biodiversiteten og fortsat reducere kommunens samlede CO2 udslip. Derudover skal vi aktivt forholde os til de markante ændringer af vores detailhandel, hvor mange butikker lukker ned og langt færre nye åbner. Den udvikling udfordrer vores byliv og forventninger til, hvad vores byer tilbyder os og hvordan vi bruger dem”, siger Lars Simonsen og tilføjer at byrådet derfor vil fortsætte arbejdet med de strategiske byudviklingsplaner, som blev søsat med den foregående planstrategi.

Byrådet har med Planstrategi 2032 valgt at sætte fokus på følgende seks temaer: ”Bymidter og landsbyer”, ”Erhverv og detailhandel”, ”Offentlige institutioner”, ”Boliger” ”Mobilitet og digitalisering” og ”Klima, bæredygtighed og Agenda 21”.

Strategien er fremlagt for offentligheden fra den 18. december 2019 til den 28. februar 2020. I denne periode har alle interesserede mulighed for at komme med deres kommentarer og synspunkter.

Der afholdes endvidere borgermøde onsdag den 22. januar 2020 kl. 17.00 på Fredensborg Rådhus. På mødet fremlægges samtidig kommunens nye Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik, som det også vil være muligt at spørge ind til.

Efter offentlighedsperioden tager byrådet stilling til de indkomne kommentarer og synspunkter og træffer beslutning om eventuelle ændringer i strategien.

Følg linket herunder for at se strategien på kommunens hjemmeside.

https://www.fredensborg.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/planstrategi-2032