Byggeriet af det nye idrætscenter i Humlebæk er kommet et skridt nærmere.

Et flertal i Byrådet i Fredensborg Kommune har netop vedtaget en samlet pakke af initiativer, der er nødvendige inden første spadestik.

Det drejer sig blandt andet om et lokalplanforslag, der skal i forlænget offentlig høring sommeren over samt byggeprogram og finansiering. 

Det nye idrætscenter skal tilgodese behovet for øget halkapacitet og leve op til krav om arkitektoniske, landskabelige og energimæssige hensyn. Det kommer til at bestå af den eksisterende Langebjerghal med plads til boldspil og nye faciliteter til blandt andet tennis, gymnastik, fitness, mødelokaler, fællesfaciliteter og opholdsområder samt en udebane, der skal understøtte borgernes brug af naturen.

 

”Det nye idrætscenter skal være kraftfuldt og visionært og fungere som en dynamo for idrætslivet i hele kommunen. Med flertalsbeslutningen i Byrådet har vi taget et stort skridt mod realiseringen af projektet. Og det er en god nyhed for borgerne ikke bare i Humlebæk – men i hele kommunen”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

 

 

 

 

Også formanden for Fritids- og Erhvervsudvalget Per Frost Henriksen ser frem til byggeriet:

Idrætscenteret i Humlebæk vil skabe bedre vilkår for mange foreninger og aktive borgere. Det bidrager til et samlet løft af fritidsfaciliteterne, og dermed tilgodeser vi ønskerne fra kommunens lokale fritidsliv. Jeg håber, at vi kan se frem til et idrætscenter med liv og aktivitet morgen, middag og aften”.

 

Finansieringen på plads

Byrådet har allerede godkendt en økonomisk ramme på 36,8 mio.kr. til byggeriet, som fortsat forventes startet til april 2014. Et flertalt bestående af alle partier i Byrådet på nær Borgernes Stemme besluttede på Byrådsmødet mandag den 24. juni, at finansieringen findes ved at bruge 25,3 mio. kroner fra budget 2012. Den resterende del – 11,5 mio. kroner – overgår til budgetforhandlingerne for 2014-2017.

Derudover er det besluttet at afsætte 3,2 mio. kroner til uforudsete udgifter.

 

Forlænget høring

Det samme flertal vedtog, at lokalplanforslaget skal sendes i høring fra 2. juli til 13. september, hvilket er to uger længere end oprindelig planlagt. Endvidere blev det besluttet, at udvide byggefeltet i forhold til det oprindelige forslag, inden projektet sendes i udbud, og lokalplanforslagene sendes i høring. Byggefeltet er det område, hvor arkitekterne kan placere det nye idrætscenter.

Formand for Plan- og Klimaudvalget Lars Simonsen udtaler:

 

Vi har forsøgt at tilgodese så mange af de ønsker, der er fremkommet i processen som muligt. Vi skal bygge et idrætscenter, der lever op til krav om lavenergibebyggelse og arkitektonisk kvalitet. Samtidig skal det opleves som et levende og venligt hus for brugerne og for naboerne.

Nu sender vi lokalplanforslaget i offentlig høring i 10 uger sommeren over, vi holder borgermøde den 19. august, og alle har mulighed for at give deres mening til kende.

 

Byggeprogram til konkurrence

Byrådsflertallet har vedtaget et byggeprogram, der skal danne grundlag for en konkurrence blandt fem prækvalificerede totalentreprenører. De fem godkendte totalentreprenører er: H. Skjøde Knudsen A/S, Hoffmann A/S, Dansk Halbyggeri A/S, Anker Hansen & Co A/S og Jönsson A/S. I byggeprogrammet kan man blandt andet se, hvilke konkrete ønsker og krav, kommunen forventer at se løsningsforlag til i konkurrencen.

 

Borger- og brugerinddragelse

Der har siden starten af året været gennemført en borger- og brugerinddragelse.

Der har været nedsat en følgegruppe til idrætscenterprojektet, bestående af repræsentanter for kommende brugere.

Der har været afholdt workshops med følgegruppen, øvrige kommende brugere

og naboer til idrætscentret – herunder Langebjergskolen. Her er ønsker og krav til det nye idrætscenter blevet diskuteret i forhold til bl.a. arkitektur og funktionelle krav.

 

Offentlig høring

Fra den 2. juli 2013 til den 13. september 2013 vil lokalplanforslaget kunne ses på kommunens biblioteker og på kommunens hjemmeside

www.fredensborg.dk

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget mandag d. 19.

august 2013 kl. 19.30 på Rådhuset – Egevangen 3B i Kokkedal.