Dansk Folkeparti er igen i år med i budgetforliget. Det har i år været muligt at undgå besparelser der vil give direkte serviceforringelser. Vi vil fremhæve de punkter vi er mest tilfredse kom med i budgettet, skriver Dansk Folkeparti Fredensborg i en pressemeddelelse underskrevet af byrådsmedlemmerne, Flemming Rømer og Freja Brabæk Kristensen - som fortsætter :


Et løft af infrastruktur på 80 mio. i forbindelse med byudvikling i de næste 12 år.


Vi er særlige tilfredse med at værdighedspuljen på 34 mio. i perioden 2020-2023 og pulje til bekæmpelse af ensomhed med 3,2 mio. fortsat prioriteres til ældreområdet. Herudover et løft til hjemmesygeplejen på 4 mio. og øget aktiviteter på dagcentre. Vi fremhæver at serviceniveauet på ældreområdet sikres yderligere vha. nye udgift parametre i demografimodel som sikre 47 mio. i perioden og allerede 13 mio. år 2020 til understøttelse af en ansvarlig ældreservice og pleje.


Priser på mad på plejecentre, dag- og aktivitetscentre, der er fundet midler til at nedsætte prisen. Samt til at sikre, nye møbler til plejecentre og nye el-cykler til hjemmeplejen

.
Der er fortsat ikke truffet endelig beslutning om svømmehal, ”kun” sikret at hvis der er senere er flertal for den så har vi midlerne. DF mener så at der er ting både på drift og anlæg der er vigtigere. Hænder til ældre og børn på drift. Og på anlæg vedligeholdelsen af vores bygninger og veje, samt bedre infrastruktur.


Løft til 0-2 års området, det er et stort ønske at der blev tilført børneområdet især de yngste børn, yderligere midler.
Forsøg med pasning i eget hjem vil vi følge tæt for at sikre at det ikke er forældre der allerede går hjemme der benytter sig af den, og dermed ikke bliver en del af det danske samfund. Vi havde gerne set krav til hvis sprogkundskaber, men det var der ikke flertal for.


Flere penge til folkeskole og specialundervisning. Penge til både opstarten og til dem med udfordringer, de to vigtigste områder.
Midler til sundhedshus i Fredensborg centrum er en rigtig god ide, som forhåbentligt kan være med til at støtte den øvrige handel.
Afdækning af mulighederne for havbad og søbad her kan vi med fordel hente inspiration fra Søbad i Ballerup.


Til slut glæder vi os over Fredensborg kommunens har en sund økonomi, med en solid kassebeholdning og afdrager for at være gældfri år 2024, hvorefter økonomisk råderum frigives til at prioritere borgernær service.