Budgetaftalen for 2020-2023 er i hus og SF er stort set tilfreds med det samlede budget, der netop er indgået. Velfærden er blevet budgetmæssigt styrket, både med løft til ældreplejen, specialundervisning og handicapområdet, så udgifter og budget i højere grad følges ad, skriver Hanne Berg fra SF i en pressemeddelelse.

Også kulturen som en del af velfærdsområdet har fået et tiltrængt løft. At Nivå Bibliotek nu får udvidet fredagsåbningen fra i dag: kl. 15-18, og til efter budgetvedtagelsen til kl. 10 - 18 vil betyde, at rigtigt mange vil kunne komme forbi biblioteket i løbet af fredage, og nyde læsning på avissalen og udlånet af alle slags bøger. Det er en lille sejr for SF, men en stor forbedring for mange mennesker i Nivå og Kokkedal.

Børn og skole:
Og så har vi helt undgået besparelser på daginstitutionsområdet og skoleområdet! Det er meget glædeligt.
Af fremskridt har vi vedtaget flere uddannede pædagoger til 0-2 års området svarende til 2 mio. kr. pr. år. Det er ikke nok, men endnu et skridt i den rigtige retning.
I budgetaftalen har vi givet hinanden håndslag på at analysen af samværstid mellem voksne og børn i daginstitutionerne, skal gøres færdig, så der er gennemsigtighed med, at pengene bruges bedst muligt.

SF har fået med i budgettet, at indskolingen skal styrkes med 0,9 mio. kr. pr. år. Her tænkes særligt på at løse udfordringer i klasser med mere end 24 elever, så alle børn kan komme godt i gang med skolelivet.

Endelig skal der som et forsøg på to skoler i udskolingen tilbydes undervisning eller lignende, der kan hjælpe den lille gruppe af børn, der har tendens til stress og tilsvarende.
Ønsket om en flytning af Broengen har ikke vokset i SF´s baghave.
Flytningen er indarbejdet som en driftsbesparelse i 2023. Heldigvis er besparelsen først indarbejdet i budgettets sidste overslagsår - fra 2023, så vi kan nå at få en grundig drøftelse, før en flytning besluttes effektueret.

For SF er det vigtigt at Broengens flytning til Kokkedal Skole skal have væsentligt flere fordele end ulemper mht. rammer, pædagogik og ude-legeplads, og vil ikke acceptere en ren økonomisk kalkule for så vigtigt et projekt for rigtigt mange børnefamilier i Kokkedal. SF har fået tilføjet en forudsætning i budgettet om, at ombygningen af Kokkedal Skole skal ske, så der skabes mindre og overskuelige børnemiljøer, der kan udgøre trygge rammer for børnene. Det må være afgørende vigtigt.
På anlægssiden er SF begejstret for at vi skal undersøge mulighederne for at etablere et havbad i kommune, og at renoveringen af kunstgræsbanen i Humlebæk økonomisk set vil kunne gennemføres med kork eller andet ikke- forurenende materialer, slutter Hanne Berg i pressemeddelelsen fra SF i Fredensborg.