Er der nok medarbejdere i de lokale daginstitutioner? Det spørgsmål har været rejst en over foråret af bekymrede forældre. Her fortæller Per Frost Henriksen, der er  formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune om hvorledes han forholder sig kritikken og hvad der sker fremadrettet, i det man erkender at der skal ses på kritikken og udarbejdes en analyse. Samtidig fortæller Per Frost Henriksen at han blev fejlciteret, i et lokalt trykt medie, da han skulle have udtalt, at han ikke kunne genkende det billede som blev tegnet.