Landet over lukkes eller sammenlægges skoler - med det formål at skabe økonomiske stordriftsfordele og skabe faglige og pædagogiske løft.

Men erfaringerne siden kommunalreformen er ikke gode.

Det viser en rapport, som den liberale tænketank CEPOS netop har udgivet. Fredensborg Kommune er dog undtagelsen. Her er det lykkedes at gennemføre en stor succesrig skolefusion – og høstet fordelene ved stordriften.

I CEPOS´ rapport ”De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger” fremhæves især tre parametre i afdækningen af, om skolefusionerne har været en succes eller en fuser: Undervisningseffekt, udgiftsniveau per elev og privatskolefrekvens.

På de to første parametre – undervisningseffekt og udgiftsniveau per elev - klarer Fredensborg Kommune sig væsentlig bedre end de fleste andre kommuner. På det sidste parameter - privatskolefrekvens klarer kommunen sig en smule bedre end landsgennemsnittet.

”Resultaterne i rapporten taler for sig selv. Fredensborg Kommune har vist vejen for, hvordan man gennemfører en strukturændring med skolefusioner på en måde, så fordelene ved større enheder kan høstes. Der findes ikke en facitliste med en trylleformular. I stedet er der tale om en kombination af godt forarbejde, inddragelse af elever, forældre og lærere – og så evnen til på skolerne konstant at sætte barren højt, når det handler om ledelse og kvalitet i undervisningen”, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg og fortsætter:

Vi har ikke tænkt os at hvile på laurbærrene. Fremtiden stiller stadig krav til rettidig omhu, innovation og omstillingsparathed i målet om at være blandt de bedste folkeskoler i landet”.

 

Faldende udgiftsniveau

Undersøgelsen viser, at landets kommuner ikke frem til nu har fremvist de stordriftsfordele, som sammenlægningerne lagde op til og således ikke høstet den økonomiske gevinst, der var påtænkt. For Fredensborg Kommune er billedet noget anderledes, da kommunen udmærker sig ved at være en af de få kommuner med skolesammenlægninger, hvor udgiftsniveauet er faldet med 3,2 % per elev i perioden fra 2007–2011.

 

Stigende karaktergennemsnit

Hvad angår kvaliteten af undervisningen springer Fredensborg Kommune også i øjnene i CEPOS’ undersøgelse. På landsplan ses nemlig en tendens til, at skolernes evne til fagligt at løfte eleverne - ud over, hvad man kunne forvente i forhold til elevernes socio-økonomiske sammensætning - er blevet ringere i takt med reduktionen af folkeskoler. Fredensborg Kommune har i samme periode haft et markant stigende karaktergennemsnit og var i 2011 den 11. bedst præsterende kommune ud af 98 kommuner – også korrigeret for elevernes socioøkonomiske sammensætning.

 

Flere går på privatskole

Endelig er der privatskolefrekvensen. Undersøgelsen viser, at andelen af elever, der benytter privatskole er vokset stærkere i de kommuner, hvor der er reduceret i antallet af folkeskoler. Landsgennemsnittet i undersøgelses-perioden viser en stigning fra 2007 – 2011 på 1,9 %, hvor der i Fredensborg Kommune er tale om en mindre stigning på 1,5 % i andelen af elever, der går på privatskole.

Fredensborg Kommune gennemførte i 2010-11 en større strukturændring på skoleområdet, med blandt andet sammenlægninger af flere skoler. Før var der 11 folkeskoler. I dag er der 6.

Læs hele CEPOS-rapporten her:

http://www.cepos.dk/publikationer/blade/enkelt-visning/artikel/de-foreloebige-erfaringer-fra-kommunernes-skolelukninger/